Fellowships

In 2024 begint het Allard Pierson met een fellowshipsprogramma om de wetenschappelijke studie van zijn omvangrijke en unieke collecties te bevorderen. Het Allard Pierson biedt jaarlijks meerdere stipendia aan, bedoeld voor onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een periode van maximaal drie maanden.

Deze fellowships zijn inmiddels ingevuld. De oproep voor 2025 volgt in het voorjaar.

Deze onderzoeken worden momenteel gedaan in het kader van de fellowships 2024.