Euphemia fellowship voor prentkunst vóór 1800

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze anonieme gift.

Deze fellowship biedt in 2025 de mogelijkheid voor specialisten van prentkunst om onderzoek te doen naar een recent aan het Allard Pierson geschonken album. De schenking bevat een rijke verzameling van vroegmoderne handgekleurde platen van decoratieve interieurwerken uitgevoerd door Rafaël (1483-1520) in Rome in het begin van de zestiende eeuw.

Objectgericht onderzoek

Het album bestaat uit twee werken. De Logge di Rafaele nel Vaticano is uitgegeven door Giovanni Volpato en Giovani Ottaviani (Rome, 1772-7). Dit is een set prenten die de ornamenten reproduceren van de Loggia van het Vaticaan, geschilderd door het atelier van Rafaël rond 1517-19. Het andere werk Psyches et Amoris nuptiae fabula, uitgegeven door Domenico de’ Rossi (Rome, ca. 1693), bevat prenten van Rafaëls werk voor de Loggia di Psyche (1516-18) in de Villa Farnesina. Terwijl veel van deze prenten als losse, zwart-wit items bewaard zijn gebleven, bestaat dit werk uit prenten met gele inkt die met de hand zijn ingekleurd en in de achttiende eeuw zijn samengebonden. Bewaard in zijn originele band en als uitzonderlijk voorbeeld van een kwalitatief hoogwaardige handkleuring, biedt dit album veel onderzoeksmogelijkheden naar de technieken en de context van de productie van kunstprenten vóór 1800.

Suggesties voor onderzoek:

  • productiecontext van de Logge: de opdrachtgevers en uitgevers van de editie, hun doelen en de beoogde lezers ten tijde van de productie;
  • materiaal onderzoek naar de werken: analyse van de band en schutbladen, de inkt, de gebruikte kleurstoffen;
  • analyse van het volume als Sammelband en de opbouw van de samenstelling van de prenten: volgorde van de illustraties in het volume, keuzes in herhalingen;
  • inventarisatie van de andere exemplaren van de Logge en vergelijking met dit exemplaar (kleurtechnieken; samenstelling; herkomst);
  • analyse van het ets- en graveerproces: technieken, makers, specificiteit van deze prenten in de achttiende-eeuwse productieproces en markt voor hoogwaardige illustraties;
  • kunsthistorisch onderzoek: context van productie van het decor in de tijd van Rafaël, redenen voor de reproductie van de fresco’s als prenten in de achttiende eeuw, analyse van de patronen.

Zoeken in de collectie

De collecties van het Allard Pierson zijn via verschillende databases en online catalogi ontsloten en doorzoekbaar. Zie hier voor meer informatie over de diverse collecties en zie het zoekportaal voor meer informatie wat betreft de verschillende zoekmogelijkheden.

Het Logge-album is toegankelijk voor onderzoek gedurende de hele fellowship. Het Allard Pierson heeft ook uitgebreide collecties met primaire en secundaire bronnen die ingezet kunnen worden in het onderzoek naar de Logge en naar de productie van prenten in vroegmodern Europa. Alle gedrukte werken zijn te vinden in de online catalogus van de UvA.

Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om gebruik te maken van de faciliteiten van het RCE-lab in Amsterdam voor materiële analyse van het album.

Vragen

Vragen over de Logge en overige collecties gedrukte werken kunnen worden gesteld aan conservator Katell Lavéant (k.v.m.p.laveant@uva.nl). Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) beantwoordt vragen over de procedure.

Richtlijnen fellowships

Aanmelden