Bruikleenaanvragen

Musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen kunnen bij het Allard Pierson objecten aanvragen voor tentoonstellingen.

Bruikleenvoorwaarden

De bruikleennemer moet kunnen voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden van het Allard Pierson en aan eventuele per bruikleen en of object vast te stellen bijzondere voorwaarden.

Het is van belang een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal zes maanden voor het begin van het beoogde bruikleen. Heeft u vragen over bruiklenen? Stuur een e-mail naar de registrars

Bruikleenvoorwaarden

Catalogus

Het zelf selecteren van de gewenste objecten bespoedigt de afhandeling van de bruikleenaanvraag. Raadpleeg daarvoor de catalogus van de Universiteit van Amsterdam. De baliemedewerkers in de Onderzoekzaal van de Bijzondere Collecties kunnen helpen bij de selectie. Ook kunnen zij contact regelen met de conservatoren voor inhoudelijke vragen.

 
 
Bruikleenaanvragen

Bruikleenaanvragen

Bruikleenaanvragen kunnen ter attentie van Dr. Stijn van Rossem, hoofd Kennis en Collecties via het digitale bruikleenaanvraagformulier worden ingediend:

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden. De directeur van het Allard Pierson bepaalt of de bruikleenaanvraag gehonoreerd wordt.

Naar het bruikleenformulier