Fiscale voordelen

Het Allard Pierson is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Zowel een financiële schenking als een schenking in natura kan fiscale voordelen opleveren. Bij een schenking in natura wordt de financiële waarde bepaald met een officiële taxatie.
Het Allard Pierson is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven.

Schenken aan het Allard Pierson kan op verschillende manieren. Omdat het Allard Pierson is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is daarmee uw schenking volledig aftrekbaar in inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast mogen schenkingen aan culturele instellingen, zoals het Allard Pierson, door de multiplier voor wat betreft de eerste € 5.000 zelfs voor 125% in mindering worden gebracht. U mag dus een kwart meer aftrekken dan u eigenlijk geschonken hebt.

Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI’s worden door de Belastingdienst bij elkaar opgeteld. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging. Voor een indicatie van uw fiscale voordeel kunt u gebruik maken van de ANBI rekenmodule.

Portret van Otto Lanz, Jan Toorop, 1927

Eenmalige gift

Een eenmalige schenking aan het Allard Pierson mag u op uw fiscaal jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een drempel van 1% (met een minimum van € 60) en een plafond van 10% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. U kunt hier meer lezen over het doen van een eenmalige gift en de mogelijkheden die wij bieden.

Periodieke gift

U maakt optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid u biedt wanneer u uw schenking aan het Allard Pierson vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar, in vijf gelijke delen. Voor dergelijke schenkingen die voldoen aan alle voorwaarden van een periodieke gift geldt géén drempel of een maximum. Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt de komende periode geleidelijk aangepast van 51,75% in 2019 naar 37% in 2023 (percentages voor jaren na 2019 kunnen nog wijzigen). De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan het Allard Pierson houdt daarmee gelijke tred. Meer over schenken middels een periodieke overeenkomst en de verschillende vormen van verbintenis leest u hier.

Een gift kan ook in natura (zoals objecten en collecties) worden gedaan. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met de collectiesecretaris van het Allard Pierson, Ditmer Weertman, via d.weertman@uva.nl of tel. (020) 525 21 05 / 06 46 84 80 43

Voor vragen over nalaten aan het Allard Pierson kunt u contact opnemen met het hoofd development, Erika Happe, telefoon: (020) 525 20 89 / 06 51 22 26 19 of e.happe@uva.nl.

Wij bespreken graag met u hoe wij invulling kunnen geven aan de door u gewenste vorm van financiële ondersteuning van het Allard Pierson.

Contact
Ga naar het formulier om meer informatie aan te vragen of neem contact op met het Allard Pierson:

Els van der Plas, directeur
e.vanderplas@uva.nl

Erika Happe, hoofd development
e.happe@uva.nl
tel. (020) 525 8369/ 06 39 01 21 30

Tanja Roodenburg, relatiebeheerder
t.roodenburg@uva.nl
tel. (020) 525 92 12

Het Allard Pierson heeft bovenstaande informatie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor acties die u naar aanleiding hiervan onderneemt of nalaat. Raadpleeg voor uw specifieke situatie een belastingadviseur.