Privacystatement

UvA Privacy statement Allard Pierson (voorheen Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties van de UvA)
versie: 11 augustus 2020

In dit Privacy statement staat beschreven hoe de Universiteit van Amsterdam (hierna: “UvA”, “wij” of “ons”) persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van contact met museumbezoekers en de deelnemers aan evenementen van het Allard Pierson, hierna het AP (voorheen Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties van de UvA).

In het algemene UvA-Privacy statement vindt u informatie over de doelen en werkwijze met betrekking tot persoonsgegevens die via de UvA-website(s) worden verkregen.

Wij kunnen het privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 11 augustus 2020.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit Privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het contact met museumbezoekers en de deelnemers aan evenementen van AP. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • bij congressen: functie en organisatie.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.
 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende doelen:

 • contact houden met onze museumbezoekers en de deelnemers aan evenementen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor komende evenementen; elke nieuwsbrief en uitnodiging biedt een afmeldmogelijkheid.

De door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze websites;
 • verbeteren van onze dienstverlening.
 1. Op welke grondslag is de verwerking gebaseerd?

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van het contact met museumbezoekers en deelnemers van onze evenementen is dat de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

 1. Nieuwsbrieven

Wij willen u graag op de hoogte houden van tentoonstellingen in het museum, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het AP. Verder nodigen we u graag uit voor evenementen die we organiseren. Dit doen wij via e-mail. Elke e-mail bevat een afmeldmogelijkheid.

 1. Aan wie verstrekt de UvA persoonsgegevens?

Om u van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Een derde  die wij inschakelen is  bijvoorbeeld een partij die online ticketverkoop voor ons afhandelt.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkers­overeenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Voor sommige andere doorgiften vragen wij vooraf uw toestemming.

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo waarborgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u aangeeft dit niet langer te wensen.

 1. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten waarvoor u een verzoek kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten; en
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens.

Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kunt u contact met ons opnemen via:

 • secr-bc@uva.nl(als het gaat om uw persoonsgegevens die verwerkt worden bij het Allard Pierson);
 • avg@uva.nl(als het gaat om uw persoonsgegevens die verwerkt worden bij de UvA).
 1. Klachten

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u via fg@uva.nl een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de UvA. De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit