Stichting Allard Pierson

De doelstelling van de Stichting Allard Pierson  is het steun verlenen aan het Allard Pierson in de meest ruime zin van het woord. In het bijzonder gaat het daarbij om het bevorderen van een grotere bekendheid, het verlenen van financiële steun ten behoeve van de instand-houding, uitbreiding en presentatie van de collectie van het Allard Pierson, het doen verrichten van archeologisch onderzoek en het verlenen van steun voor de uitgaven in de Allard Pierson Series en andere uitgaven van het museum.

Het beleidsplan en (financieel) jaarverslag  kunt u hier vinden.