Huisregels

Materiaal uit de erfgoedcollecties van het Allard Pierson is vaak zeldzaam en kostbaar. Daarom hebben wij enkele huisregels opgesteld.

 • De Onderzoekzaal is uitsluitend bestemd voor het raadplegen van materiaal uit de erfgoedcollecties en de handbibliotheken van het Allard Pierson. Het is geen algemene studiezaal.
 • De Onderzoekzaal is alleen toegankelijk met een geldige UvA/HvA medewerkerspas, een UvA/HvA studentenpas of een externe lenerspas van de Bibliotheek UvA/HvA.
 • Jassen en tassen (ook hand- en laptoptassen) moeten worden opgeborgen in de kluisjes bij de Onderzoekzaal.
 • Eten of drinken is in de Onderzoekzaal en handbibliotheken niet toegestaan.
 • Geef geen hinder aan andere bezoekers. Zet mobiele telefoons uit of op stil.
 • U dient te allen tijde gehoor te geven aan aanwijzingen van het personeel.
 • U mag maximaal 4 stukken tegelijk raadplegen (afhankelijk van materiaal).
 • Erfgoedmateriaal mag de Onderzoekzaal niet verlaten.
 • Er mag niet uit erfgoedmateriaal gekopieerd worden.
 • Er mogen foto’s van erfgoedmateriaal gemaakt worden met een eigen camera of smartphone zonder flits en/of statief. Hoge resolutie opnamen (300 dpi) kunnen door de fotograaf van het Allard Pierson gemaakt worden. Informatie krijgt u van de baliemedewerkers.
 • Raadpleeg erfgoedmateriaal alleen met gewassen handen. Bij het inzien van sommige werken is het dragen van daarvoor bestemde handschoenen verplicht.
 • Maak voor het raadplegen van ingebonden stukken zo nodig gebruik van de daarvoor bestemde kussens en loodveters.
 • Sla een te strak ingebonden boek niet te ver open.
 • Leun niet op het geraadpleegd materiaal, houd het niet tegen de rand van de tafel en neem het niet op schoot.
 • Leg geopende boeken niet omgekeerd op tafel en stapel ze niet op elkaar.
 • Vouw uitslaande platen voorzichtig uit- en in.
 • Houd stukken in de volgorde of samenstelling waarin u ze aantreft. Verwijder geen nietjes, paperclips of mapjes.
 • Gebruik om te schrijven uitsluitend de potloden op de tafels.
 • Leg bij het omslaan van de bladen het potlood neer.
 • Leg geen schrijfpapier op het geraadpleegd materiaal.
 • Lever geraadpleegd erfgoedmateriaal bij pauzes weer in bij de balie.
 • Plaats gebruikte boeken uit de handbibliotheken niet zelf terug, de baliemedewerkers doen dat.
 • In de stukken kunnen persoonsgegevens voorkomen van nog levende personen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient u de bescherming van deze persoonsgegevens te respecteren.
 • Gegevens over nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Het is niet toegestaan persoonsgegevens van nog levende personen te publiceren, tenzij ze geanonimiseerd zijn en niet zijn te herleiden tot de betreffende personen.
 • Wanneer u stukken met persoonsgegevens van nog levende personen raadpleegt, verklaart u dat u deze bepalingen van de AVG zult naleven.
 • Heeft u vragen over de bescherming van persoonsgegevens of wilt u bezwaar maken tegen de opname van uw eigen persoonsgegevens in een particulier archief dat wordt beheerd door het Allard Pierson, neem dan contact op met de Onderzoekzaal van het Allard Pierson.