Reproducties

Van materiaal uit het Allard Pierson kunnen digitale opnames gemaakt worden, mits er geen rechten worden geschonden en de conditie van het materiaal het toelaat.

Reproducties

Vraag digitale opnames van gedrukte werken van vóór 1900 aan via de aanvraaglink (request digitization) in CataloguePlus. Kunnen reproducties niet aangevraagd worden via CataloguePlus, neem dan contact op met de Onderzoekzaal:

UvA-student of medewerker

Niet verbonden aan de UvA

 

Standaard-opnames van material kosten € 15 per opname, met een
maximum van €150 per te digitaliseren boek. Opnames worden altijd
gemaakt in Tiff-formaat (300 dpi). Betalen kan via iDeal of creditcard bij online aanvragen. Bij overige aanvragen wordt een factuur gestuurd. Maatwerk is mogelijk. De levertijd van enkele opnames is veertien dagen. De levertijd voor de digitalisering van en compleet boek wordt in overleg bepaald.

Digitale opnames mogen alleen gereproduceerd worden in publicaties indien bij de reproductie de herkomst als volgt is weergegeven: Allard Pierson – Universiteit van Amsterdam, signatuur en er een bewijsexemplaar wordt gestuurd Allard Pierson, Onderzoekzaal, Oude Turfmarkt 127-129, 1012 GC Amsterdam in geval van een papieren publicatie.

Zelf fotograferen

Materiaal uit het Allard Pierson mag met eigen camera of smartphone gefotografeerd worden. Het gebruik van flits en statief is niet toegestaan en de opnames zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Ook op deze opnames is copyright van toepassing.

Copyright

Onder de auteurswet vallen werken van letterkunde, wetenschap en kunst tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Voor publicatie van een opname van materiaal uit het Allard Pierson dat onder de auteurswet valt, is toestemming nodig van de rechthebbende. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht.

Materiaal dat hier buiten valt, wordt beschikbaar gesteld onder de Creative Commons CC-by licentie.