Erfgoed op locatie

Allard Pierson is verantwoordelijk voor het beheer van duizenden historische en wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen die zich bevinden in de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam.

Een groot aantal objecten bevindt zich in de vele gebouwen waarin de Universiteit van Amsterdam is gehuisvest of in panden die een relatie hebben met de historie van de universiteit en haar collecties. In deze gebouwen heersen vaak condities die afwijken van de omstandigheden in een museum. Regelmatig vinden er inspecties plaats waarbij gekeken wordt naar de locatie, de conditie en de beheeromstandigheden van de collecties.

Algemene Richtlijnen

Allard Pierson heeft een aantal algemene richtlijnen geformuleerd voor erfgoed op locatie. Deze richtlijnen betreffen de registratie van de standplaats (locatie), de klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid) in ruimten met objecten, het controleren van de conditie van objecten, het melden van schade en het melden van verbouwingen en verhuizingen. De richtlijnen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met zogenaamde beheerders op locatie. Zij zijn degenen die de objecten dagelijks zien en allerlei zaken signaleren en rapporteren.

Contactpersoon

Voor het melden van schade aan objecten, retourneren van objecten, verzorgen van (kunst)transporten, inrichten van representatieve ruimtes, melden van toekomstige verbouwingen en/of verhuizingen (waarbij collectie verplaatst dient te worden), maar ook voor inlichtingen, advies en ondersteuning omtrent een verantwoord beheer van objecten (klimaatomstandigheden, veiligheid, conditie e.d.) graag contact opnemen met de afdeling Beheer & Behoud.

Mw. drs. S. (Sandra) Marsfelder

Hoofd afdeling Beheer & Behoud S.Marsfelder@uva.nl | T: +31 (0)20 525 3341 of +31 (0)6 51 73 32 45.