Herkomstonderzoek naar de archeologische collecties

In de periode 2023-2027 voert het Allard Pierson onderzoek uit naar de herkomstgeschiedenis van de archeologische collecties. Veel van deze circa 19.000 voorwerpen hebben weinig of geen herkomstinformatie. Het Allard Pierson wil deze hiaten onderzoeken, zoveel mogelijk informatie over de voorwerpen verzamelen en beschikbaar maken voor het publiek. Het Allard Pierson voelt zich verantwoordelijk om illegale handel in en geweld tegen oudheidkundige objecten te bestrijden en wil meedoen aan het maatschappelijke debat over eigenaarschap van erfgoed. Recent heeft het Allard Pierson voor een aantal archeologische voorwerpen teruggaveverzoeken ontvangen, deze vormen nu deel van het brede onderzoek. Dit zijn de redenen om een herkomstonderzoeksproject te starten. Herkomstonderzoek geeft meer inzicht in de geschiedenis van eigenaren van een voorwerp nadat het uit zijn oorspronkelijke context is gehaald.

Wat verstaat het Allard Pierson onder herkomstonderzoek?

Welke juridische en ethische kaders hanteert het Allard Pierson?

De archeologische collecties van het Allard Pierson

Waarom start het Allard Pierson dit project nu?

Hoe kijkt het Allard Pierson naar de toekomst?

Publicaties

In het Allard Pierson Magazine zijn tot op heden twee artikelen verschenen in over het herkomstonderzoek:

Van cadeau tot illegaal erfgoed – Allard Pierson Magazine nr. 125

Object Retour – Allard Pierson Magazine nr. 126

Stagemogelijkheid

Tussen 2023 en 2027 bieden we studenten graag de kans om in het Allard Pierson ervaring op te doen op het gebied van herkomstonderzoek. Lees hier meer over de mogelijkheid om stage te lopen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback over het herkomstonderzoek van het Allard Pierson? Neem dan contact op met Rogier Kalkers (hoofd herkomstonderzoek, r.a.a.kalkers@uva.nl), René van Beek (conservator collecties van de Romeinse wereld, Etrusken en Gipsen: r.vanbeek@uva.nl), Laurien de Gelder (conservator collecties van de Griekse wereld en oude Nabije Oosten: l.i.degelder@uva.nl) en Ben van den Bercken (collecties oude Egypte en Soedan: b.j.l.vandenbercken@uva.nl)