Fellowship herkomstonderzoek

De fellow voor het herkomstonderzoek is in 2024 Daphne Martin

De Allard Pierson Fellow voor Herkomstonderzoek gaat de verwervings- en eigendomsgeschiedenis van alle Spartaanse en Lakonische objecten in de collectie van het Allard Pierson bestuderen. In deze functie is er een nauwe samenwerking met het hoofd herkomstonderzoek en de conservatoren van de archeologische collecties. De fellow draagt bij aan de implementatie van herkomstinformatie en -verhalen in de permanente tentoonstelling van het museum, en werkt mee aan het onderzoek voor en samenstellen van een toekomstige geplande tentoonstelling rond het thema van de illegale handel in oudheden.

Daarnaast wordt er een basis gelegd voor toekomstige samenwerkingsovereenkomsten met de ministeries van cultuur van relevante bronlanden van de collectie, met name Griekenland. In de 21e eeuw opent het nemen van verantwoordelijkheid voor de objecten onder de hoede van het Allard Pierson nieuwe mogelijkheden voor het verdiepen van wetenschappelijke kennis, het faciliteren van internationale samenwerking en het presenteren van een nieuwe ethische benadering van acquisities.

Daphne Martin

Daphne Martin voltooit momenteel haar PhD in Klassieke Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Cambridge, waar ze een Paul Mellon Fellow was en de A.G. Leventis Fellowship ontving. Haar promotieonderzoek richtte zich op de materiële constructie van identiteit in het archaïsche Sparta en Lakonië. Ze heeft internationale museumervaring opgedaan bij instellingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland en kijkt ernaar uit om haar passie voor publieksarcheologie en kwesties van restitutie/repatriëring te verdiepen tijdens haar tijd bij het Allard Pierson.