Schenken en nalaten

Het Allard Pierson waardeert elke gift, groot of klein.

Liefhebbers van de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam ondersteunen het Allard Pierson met verschillende bijdragen variërend van € 40 tot € 100.000 of meer. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat er met de schenkingen en giften tot stand komt. Zo betrekken we zoveel mogelijk liefhebbers van erfgoed bij het reilen en zeilen van het Allard Pierson.

Het Allard Pierson is als goed doel (ANBI) vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel.

Peter Frans Pauwels (55) studeerde in de jaren ’80 als een van de eersten informatica. Samen met drie anderen richtte hij na zijn afstuderen TomTom op, dat een zeer succesvolle onderneming werd. Tegenwoordig coacht Pauwels startups én zet hij zich – ‘met veel plezier’ – in voor goede doelen, waaronder de historische kaartencollectie van het Allard Pierson.

“Als oprichters van TomTom hebben we altijd de band met de UvA en met Amsterdam gevoeld. We hebben destijds met z’n vieren TomTom opgericht, drie van ons waren UvA-afgestudeerden. Als je iets terug wilt geven aan je alma mater dan zijn er zoveel belangrijke en mooie initiatieven om te steunen. Als donateur kun je kiezen wat bij je past. Zo kom je vanzelf in aanraking met allerlei activiteiten en interessante mensen. Soms kun je een kijkje nemen achter de schermen, bijvoorbeeld van zo’n museum als het Allard Pierson. Het belangrijkste is dat je echt het verschil kunt maken. Dat geeft mij een fijn gevoel.

Wij bieden u de mogelijkheid uw eenmalige schenking te doen aan een specifiek project of verzamelgebied. Wij vinden het belangrijk dat uw interesse en betrokkenheid aansluiten bij hetgeen waaru aan geeft. Wij houden u vervolgens op de hoogte van het door u ondersteunde project of verzamelgebied, omdat wij onze begunstigers graag laten weten dat hun schenking goed wordt besteed.

Schenken aan een specifiek project
In het Allard Pierson draait alles om de nieuwsgierige mens, zijn zoektocht naar kennis en de uitdrukking hiervan in woord en beeld. Het Allard Pierson nodigt uit tot nieuwsgierigheid. Onze collecties vormen samen een van de belangrijkste academische erfgoedcollecties van Europa en zijn een onuitputtelijke bron van kennis en verhalen.

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met deze schatten. U opent de schatkamer van de Universiteit van Amsterdam door te doneren aan projecten op het gebied van:

 • restauratie – van collecties om ze aan het publiek te kunnen tonen en beschikbaar te kunnen stellen voor studie
 • presentatie en programmering – om een groot publiek van de collecties te laten genieten
 • online beschikbaarstelling – om de collecties voor iedereen toegankelijk te maken: onderzoekers, studenten én publiek
 • onderzoek – om meer te weten te komen over de collecties en de geschiedenis

Schenk eenmalig

Wilt u zonder nadere kennismaking een gift doen, dan kunt u dat op twee manieren doen:

 • door gebruik te maken van de Tikkie-link
 • door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer: ABN Mees Pierson NL57ABNA0402927931 ten name van Stichting Allard Pierson, onder vermelding van indien gewenst een specifiek project of verzamelgebied.

 

Wanneer u samen met ons verantwoordelijk wilt zijn voor het doorgeven van de erfgoedcollecties van de UvA aan toekomstige generaties hebben wij daarvoor drie vormen van betrokkenheid. U kunt het Allard Pierson Fonds begunstigen als Donateur, Senator of Mecenas. Zo krijgt u de gelegenheid op een persoonlijke manier gelieerd te zijn aan onze collecties en de activiteiten die daarmee samenhangen. U vergroot uw betrokkenheid bij het Allard Pierson en geniet tegelijkertijd optimaal van de fiscale voordelen die de overheid u biedt.

Vormen van verbintenis en privileges
Bij een verbintenis als Donateur, Senator of Mecenas legt u voor minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijke schenking vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Deze verbintenissen bieden een keur aan privileges. Zo wordt u uitgenodigd voor speciale gelegenheden en exclusieve ontvangsten. Onze medewerker relatiebeheer staat u graag te woord en helpt bij uw vragen.

Donateur vanaf € 350 per jaar
U hebt dezelfde privileges als een Hartsvriend en daarbij nodigen wij u uit voor  speciale Donateursactiviteiten.
Word Donateur

Senator vanaf € 1.000 per jaar
U hebt alle privileges van een Donateur en daarbij nodigen wij u uit voor  exclusieve Senatoren-ontvangsten. U ontvangt een exemplaar van alle nieuwe publicaties van het Allard Pierson.
Word Senator

Mecenas vanaf € 10.000 per jaar
U hebt alle privileges van een Senator en daarbij nodigen wij u uit voor exclusieve Mecenas-ontvangsten. U ontvangt twee exemplaren van alle nieuwe publicaties van het Allard Pierson en uitnodigingen voor openingen van onze partnermusea in het buitenland. Bovendien bent u van harte welkom bij bijzondere gelegenheden van de Universiteit van Amsterdam.
Word Mecenas

 

Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam draagt u op zeer persoonlijke wijze bij aan de toekomst van het Allard Pierson. Met een Fonds op Naam houdt u een familienaam in stand of eert u een dierbare. Een Fonds op Naam stelt u in staat een specifieke bestemming voor uw bijdrage te kiezen. U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf € 50.000,-. Het beheer van de fondsen is ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds.

Bij het Amsterdams Universiteitsfonds is een aantal Fondsen op Naam en Themafondsen in het leven geroepen waarmee specifieke verzamelgebieden en activiteiten van het Allard Pierson worden gesteund.

 • Mr. Herman de la Fontaine Verwey Fonds: ondersteunt activiteiten op het gebied van de Amsterdamse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van een bijzondere leerstoel ‘De Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500)’ aan de Universiteit van Amsterdam;
 • Th.J. Steenbergenfonds voor de Amsterdamse Gouden Eeuw: ondersteunt de collecties op het terrein van de Gouden Eeuw;
 • Fonds Artis Bibliotheek: ondersteunt de Artis Bibliotheek en de collecties die zij herbergt;
 • Fonds voor de Joodse boekwetenschap: ondersteunt activiteiten op het gebied van de Joodse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van een bijzondere leerstoel ‘De Geschiedenis van het Joodse Boek’ aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Frankvoort-Van der Meer Fonds: ondersteunt in het bijzonder de circuscollectie.
 • Walter Frankvoortfonds: ondersteunt in het bijzonder bij de opbouw en uitbreiding van een collectie fotoboeken.
 • Fonds Medisch Erfgoed: ondersteunt in het bijzonder op het terrein van het medisch erfgoed;
 • Rosenthal Fonds: ondersteunt in het bijzonder de Bibliotheca Rosenthaliana;
 • Jansonius Fonds voor Historische Cartografie: ondersteunt historische cartografie;
 • Fonds voor de archeologische collecties van het Allard Pierson: beheert het vermogen van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum en ondersteunt de archeologische collecties;
 • Fonds voor de bijzondere collecties van het Allard Pierson: beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van de Bijzondere collecties en ondersteunt alle collecties met uitzondering van de archeologische collecties en de collecties van het voormalige Theater Instituut Nederland.

Jansonius Fonds – Kino Jansonius
‘Met het Jansonius Fonds, opgericht in 2013, bleef de naam Jansonius bestaan.’

Klinisch linguïst Kino Jansonius (76) heeft haar leven lang geleerd, gestudeerd en gedoceerd. Als actieve en betrokken UvA-alumnus is zij bijna altijd aanwezig bij de evenementen die worden georganiseerd door het Allard Pierson en het Amsterdams Universiteitsfonds.

Hoe kwam u ertoe het Jansonius Fonds voor Historische Cartografie op te richten?
“Mijn man is in 2012 overleden. Wij kregen geen kinderen. Met zijn overlijden was de Groningse Jansonius-tak uitgestorven. Met het Jansoniusfonds, opgericht in 2013, bleef de naam Jansonius bestaan. Mijn man en mijn schoonvader waren geïnteresseerd in oude kaarten. Daarom koos ik, mede vanwege de beroemde cartograaf Janssonius, voor een fonds dat dit erfgoed zou beschermen.

Het Allard Pierson en de medewerkers van de groep Historische Cartografie aan de UvA waarborgen dit optimaal. Jaarlijks wordt de Jansoniuslezing gehouden. De aula in het museum is al jaren te klein om alle belangstellenden te herbergen. Er moet daarom worden uitgeweken naar de Doopsgezinde Kerk aan het Singel.”

Het Allard Pierson Fonds
Dit fonds steunt het Allard Pierson in de volle breedte, op het gebied van collectiebeheer maar ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. Giften die niet onder een van de reeds bestaande fondsen van het Allard Pierson vallen, kunnen aan dit fonds worden toegekend, als een geoormerkte gift. De gift wordt dan specifiek gebruikt voor het door u aangegeven doel.

 

 

Wilt u uw bijzondere verzameling een goed onderkomen geven? Spreek met een van onze conservatoren.

Om de verschillende (fiscale) mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Ditmer Weertman, collectiesecretaris, via d.weertman@uva.nl of tel. 020 525 2105 / 06 46 84 80 43

U kunt een deel van uw erfenis of het geheel daarvan nalaten aan het Allard Pierson. Als u dat wil is het nodig dat u in uw testament het Allard Pierson tot erfgenaam benoemt of ten guste van het Allard Pierson een legaat maakt en daarbij bepaalt welk deel van uw erfenis u aan het Allard Pierson ten goede wil laten komen. Ons beleid is dat erfenissen en legaten toevallen aan de algemene reserves, tenzij een bijzondere voorliefde voor een bepaald verzamelgebied bekend is of uit het testament blijkt. In dat geval wordt afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, het verkregen vermogen toegevoegd aan een of meerdere Themafondsen of wordt hiermee ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam opgericht.

Het Allard Pierson is als goed doel (ANBI) geheel vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel. U kunt hier meer lezen over fiscale voordelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan hier.

“Ik legateer graag aan instellingen die mij veel plezier geven. Zo ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in het Allard Pierson! Als je geen kinderen hebt, is het een fijn idee dat er na je dood iets van die liefde kan worden doorgeven. Ik zie dat als een eerbetoon.”

Marreke Prins

Wilt u meer weten over de fiscale voordelen? Op deze pagina kunt u verder lezen.

 

“De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, ondergebracht in het Allard Pierson, vormen een ongelooflijk waardevolle schatkamer aan kennis, objecten, geschiedenis en verhalen. Om het mogelijk te maken die collecties te ontsluiten, ten toon te stellen, te onderzoeken en ervan te leren, schenk ik aan het Allard Pierson.”
Gerrit van der Plas