Schenken en nalaten

Het Allard Pierson waardeert elke gift, groot of klein.

Liefhebbers van de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam ondersteunen het Allard Pierson met verschillende bijdragen variërend van € 40 tot € 100.000 of meer. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat er met de schenkingen en giften tot stand komt. Zo betrekken we zoveel mogelijk liefhebbers van erfgoed bij het reilen en zeilen van het Allard Pierson.

Het Allard Pierson is als goed doel (ANBI) geheel vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel.

 

Wij bieden u de mogelijkheid uw eenmalige schenking te doen aan een specifiek project of verzamelgebied. Wij vinden het belangrijk dat uw interesse en betrokkenheid aansluiten bij hetgeen waaru aan geeft. Wij houden u vervolgens op de hoogte van het door u ondersteunde project of verzamelgebied, omdat wij onze begunstigers graag laten weten dat hun schenking goed wordt besteed.

Schenken aan een specifiek project
In het Allard Pierson draait alles om de nieuwsgierige mens, zijn zoektocht naar kennis en de uitdrukking hiervan in woord en beeld. Het Allard Pierson nodigt uit tot nieuwsgierigheid. Onze collecties vormen samen een van de belangrijkste academische erfgoedcollecties van Europa en zijn een onuitputtelijke bron van kennis en verhalen.

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met deze schatten. U opent de schatkamer van de Universiteit van Amsterdam door te doneren aan projecten op het gebied van:

 • restauratie – van collecties om ze aan het publiek te kunnen tonen en beschikbaar te kunnen stellen voor studie
 • presentatie en programmering – om een groot publiek van de collecties te laten genieten
 • online beschikbaarstelling – om de collecties voor iedereen toegankelijk te maken: onderzoekers, studenten én publiek
 • onderzoek – om meer te weten te komen over de collecties en de geschiedenis

Schenk eenmalig

Wilt u zonder nadere kennismaking een gift doen, dan kunt u dat op twee manieren doen:

 • door gebruik te maken van de Tikkie-link
 • door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer: ABN Mees Pierson NL57ABNA0402927931 ten name van Stichting Allard Pierson, onder vermelding van indien gewenst een specifiek project of verzamelgebied.

 

Wanneer u samen met ons verantwoordelijk wilt zijn voor het doorgeven van de erfgoedcollecties van de UvA aan toekomstige generaties hebben wij daarvoor drie vormen van betrokkenheid. U kunt het Allard Pierson Fonds begunstigen als Donateur, Senator of Mecenas. Zo krijgt u de gelegenheid op een persoonlijke manier gelieerd te zijn aan onze collecties en de activiteiten die daarmee samenhangen. U vergroot uw betrokkenheid bij het Allard Pierson en geniet tegelijkertijd optimaal van de fiscale voordelen die de overheid u biedt.

Vormen van verbintenis en privileges
Bij een verbintenis als Donateur, Senator of Mecenas legt u voor minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijke schenking vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Deze verbintenissen bieden een keur aan privileges. Zo wordt u uitgenodigd voor speciale gelegenheden en exclusieve ontvangsten. Onze medewerker relatiebeheer staat u graag te woord en helpt bij uw vragen.

Donateur vanaf € 350 per jaar
U hebt dezelfde privileges als een Hartsvriend en daarbij nodigen wij u uit voor  speciale Donateursactiviteiten.
Word Donateur

Senator vanaf € 1.000 per jaar
U hebt alle privileges van een Donateur en daarbij nodigen wij u uit voor  exclusieve Senatoren-ontvangsten. U ontvangt een exemplaar van alle nieuwe publicaties van het Allard Pierson.
Word Senator

Mecenas vanaf € 10.000 jaar
U hebt alle privileges van een Senator en daarbij nodigen wij u uit voor exclusieve Mecenas-ontvangsten. U ontvangt twee exemplaren van alle nieuwe publicaties van het Allard Pierson en uitnodigingen voor openingen van onze partnermusea in het buitenland. Bovendien bent u van harte welkom bij bijzondere gelegenheden van de Universiteit van Amsterdam.
Word Mecenas

Met een Fonds op Naam draagt u op zeer persoonlijke wijze bij aan de toekomst van het Allard Pierson. Met een Fonds op Naam houdt u een familienaam in stand of eert u een dierbare. Een Fonds op Naam stelt u in staat een specifieke bestemming voor uw bijdrage te kiezen. U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf € 50.000,-. Het beheer van de fondsen is ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds.

Bij het Amsterdams Universiteitsfonds is een aantal Fondsen op Naam en Themafondsen in het leven geroepen waarmee specifieke verzamelgebieden en activiteiten van het Allard Pierson worden gesteund.

 • Mr. Herman de la Fontaine Verwey Fonds: ondersteunt activiteiten op het gebied van de Amsterdamse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van een bijzondere leerstoel ‘De Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500)’ aan de Universiteit van Amsterdam;
 • Th.J. Steenbergenfonds voor de Amsterdamse Gouden Eeuw: ondersteunt de collecties op het terrein van de Gouden Eeuw;
 • Fonds Artis Bibliotheek: ondersteunt de Artis Bibliotheek en de collecties die zij herbergt;
 • Fonds voor de Joodse boekwetenschap: ondersteunt activiteiten op het gebied van de Joodse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van een bijzondere leerstoel ‘De Geschiedenis van het Joodse Boek’ aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Frankvoort-Van der Meer Fonds: ondersteunt in het bijzonder de circuscollectie.
 • Walter Frankvoortfonds: ondersteunt in het bijzonder bij de opbouw en uitbreiding van een collectie fotoboeken.
 • Fonds Medisch Erfgoed: ondersteunt in het bijzonder op het terrein van het medisch erfgoed;
 • Rosenthal Fonds: ondersteunt in het bijzonder de Bibliotheca Rosenthaliana;
 • Jansonius Fonds voor Historische Cartografie: ondersteunt historische cartografie;
 • Fonds voor de archeologische collecties van het Allard Pierson: beheert het vermogen van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum en ondersteunt de archeologische collecties;
 • Fonds voor de bijzondere collecties van het Allard Pierson: beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van de Bijzondere collecties en ondersteunt alle collecties met uitzondering van de archeologische collecties en de collecties van het voormalige Theater Instituut Nederland.

Daarnaast is er ook Het Allard Pierson Fonds. Het Allard Pierson Fonds steunt het Allard Pierson in de volle breedte, op het gebied van collectiebeheer maar ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. Giften die niet onder een van de reeds bestaande fondsen van het Allard Pierson vallen, kunnen aan dit fonds worden toegekend, als een geoormerkte gift. De gift wordt dan specifiek gebruikt voor het door u aangegeven doel.

Wilt u uw bijzondere verzameling een goed onderkomen geven? Spreek met een van onze conservatoren.

Om de verschillende (fiscale) mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Ditmer Weertman, collectiesecretaris, via d.weertman@uva.nl of tel. (020) 525 2105 / 06 46 84 80 43

U kunt een deel van uw erfenis of het geheel daarvan nalaten aan het Allard Pierson. Als u dat wil is het nodig dat u in uw testament het Allard Pierson tot erfgenaam benoemt of ten guste van het Allard Pierson een legaat maakt en daarbij bepaalt welk deel van uw erfenis u aan het Allard Pierson ten goede wil laten komen. Ons beleid is dat erfenissen en legaten toevallen aan de algemene reserves, tenzij een bijzondere voorliefde voor een bepaald verzamelgebied bekend is of uit het testament blijkt. In dat geval wordt afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, het verkregen vermogen toegevoegd aan een of meerdere Themafondsen of wordt hiermee ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam opgericht.

Het Allard Pierson is als goed doel (ANBI) geheel vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel. U kunt hier meer lezen over fiscale voordelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan hier.

Wilt u meer weten over de fiscale voordelen? Op deze pagina kunt u verder lezen.