Allard Pierson fellowship voor herkomstonderzoek

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door het onderzoeksproject Herkomstonderzoek Archeologische Collecties Allard Pierson, gefinancierd door de Bibliotheek UvA/HvA.

In de periode 2023-2027 voert het Allard Pierson onderzoek uit naar de herkomstgeschiedenis van de archeologische collecties. Veel van deze circa 19.000 voorwerpen hebben weinig of geen herkomstinformatie. Het Allard Pierson wil deze hiaten onderzoeken, zoveel mogelijk informatie over de voorwerpen verzamelen en beschikbaar maken voor het publiek. Het Allard Pierson voelt zich verantwoordelijk om illegale handel in en geweld tegen oudheidkundige objecten te bestrijden en wil meedoen aan het maatschappelijke debat over eigenaarschap van erfgoed.

Vanaf 2024 is er ook een fellowship verbonden aan dit onderzoeksproject. Gedurende de fellowship kan een onderzoeker, in nauwe samenwerking met de andere leden van het onderzoeksteam, de herkomstgeschiedenis uitzoeken van een deel van de archeologische collectie van het Allard Pierson. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan objecten uit een bepaald gebied, een specifieke materiaalcategorie, of een deelcollectie verkregen via één particuliere verzamelaar. De collectie van het Allard Pierson vormt nadrukkelijk het startpunt van deze fellowship, maar het staat de fellow vrij om het herkomstonderzoek uit te breiden naar de transnationale handelsnetwerken van oudheden.

Suggesties voor onderzoek:

  • herkomstonderzoek naar een geografische, chronologische of thematische deelcollectie;
  • herkomstonderzoek naar een specifieke materiaalcategorie;
  • herkomstonderzoek naar een deelcollectie verworven via een specifieke handelaar of verzamelaar;
  • onderzoek naar de museumgeschiedenis van de archeologische collecties van het Allard Pierson, bijv. gebruikmakend van oral history onderzoeksmethoden;
  • onderzoek naar de legale en/of illegale handel in oudheden in Nederland sinds 1970;
  • of andere verwante onderwerpen op het gebied van herkomstonderzoek naar oudheidkundige collecties.

Taalbeheersing Nederlands

Gezien het feit dat het voor het herkomstonderzoek relevante archiefmateriaal in grote mate Nederlandstalig is, strekt een goede beheersing van de Nederlandse taal tot aanbeveling – het specifieke door de fellow voorgestelde deelonderzoek zal hierbij uiteraard in overweging genomen worden.

Zoeken in de collectie
Alle archeologische objecten zijn te vinden in de online catalogus van de UvA. Zoeken kan op objectnaam, -categorie of inventarisnummer (filter onder type bron op ‘objecten’). Ook is een deel van de collectie vindbaar via de online beeldbank van het Allard Pierson. Voor meer informatie over de archeologische collecties, mail de conservatoren Ben van den Bercken (Egypte en Sudan, b.j.l.vandenbercken@uva.nl), Laurien de Gelder (Griekse wereld en West-Azië, l.i.degelder@uva.nl), of René van Beek (Romeinse wereld en Etrurië, r.vanbeek@uva.nl).

Vragen

Vragen over het herkomstonderzoeksproject kunnen worden gesteld aan hoofd herkomstonderzoek Rogier Kalkers  (r.a.a.kalkers@uva.nl). Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) beantwoordt vragen over de procedure.

 

Richtlijnen fellowships

Aanmelden