Richtlijnen Allard Pierson fellowships

Vergoeding en ondersteuning

 • Een vergoeding van €1.500 per maand, gedurende minimaal één en maximaal drie maanden. Voor fellows woonachtig in het buitenland worden bovendien de eenmalige reiskosten naar Nederland tot €1.000 vergoed
 • Ondersteuning van de betreffende conservator van het Allard Pierson
 • Mogelijke introductie bij de relevante vakgroepen van de UvA
 • Werkplek tijdens kantooruren van het Allard Pierson
 • Lenerspas van de UvA
 • Deelname aan wekelijkse medewerkers-lunch en evenementen

Voorwaarden

 • Aanwezigheid van ten minste drie dagen per week in het Allard Pierson
 • De fellowship zal worden uitgevoerd gedurende een aaneensluitende periode in 2025; de exacte periode zal in overleg worden vastgesteld
 • Korte introductie / presentatie van het geplande onderzoek voor de medewerkers van het Allard Pierson
 • Erkenning van het Allard Pierson in publicaties die voortkomen uit de fellowship en het verstrekken van een exemplaar van desbetreffende publicaties
 • Schrijven van een blogpost voor de website van het Allard Pierson
 • Mogelijke lezing voor stakeholders
 • De fellowships staan open voor iedereen met een afgeronde Master diploma en aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde

Aanvraag

Aanvragen voor de Allard Pierson fellowships kunnen via het digitale aanvraagformulier worden ingediend. Hieraan moeten de volgende documenten worden toegevoegd als één pdf:

 • Onderzoeksvoorstel waarin specifiek wordt aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de collectie van het Allard Pierson, inclusief lijst met bronnen die zullen worden geraadpleegd (max. 800 woorden)
 • Curriculum vitae, inclusief lijst met relevante publicaties

Tevens dienen twee aanbevelingsbrieven door twee academische referenten via dit digitale formulier  worden ingeleverd.

Selectieprocedure

Deadline voor de aanmeldingen voor het fellowshipsprogramma van 2025 is 1 oktober 2024. Uiterlijk 15 november 2024 ontvangen alle inzenders bericht. De selectiecommissie bestaat uit hoofd van de afdeling Kennis & Collecties Stijn van Rossem, de fellowshipscoördinator Anna de Wilde en de conservator verantwoordelijk voor de collectie die centraal staat in de aanvraag. Alleen aanvragen van voldoende inhoudelijke kwaliteit en relevantie zullen worden toegekend.

Vragen

Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) . Inhoudelijke vragen kunnen worden gericht aan de verantwoordelijk conservator die genoemd wordt in de call for applications.