Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties

De Reinjan Mulder fellow is in 2024 Thirza Blekendaal. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen uitgeefster en schrijfster Mea Verwey (1892–1978) en dichter, criticus en essayist Pieter Nicolaas van Eyck (1887–1954).

Thirza Blekendaals onderzoek richt zich op de relatie tussen uitgeefster en schrijfster Mea Verwey (1892–1978) en dichter, criticus en essayist Pieter Nicolaas van Eyck (1887–1954). Beiden speelden een belangrijke rol op het literaire toneel in de eerste helft van de twintigste eeuw en bewogen zich in dezelfde (literaire) kringen. Dit project kan daardoor een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar buitenliteraire invloeden op een literair bedrijf, het literaire werk in tijdschriften en schrijversbrieven. Aan de hand van het archief van Mea Verwey, dat zich in het Allard Pierson bevindt, wordt de correspondentie die zij met P.N. van Eyck voerde geanalyseerd. Het accent ligt daarbij op het netwerk van de uitgeefster. De onderzoeksvraag die centraal staat is: welke invloed had de vriendschappelijke en zakelijke relatie tussen Verwey en Van Eyck op het uitgeefbeleid van Verwey?  

Thirza Blekendaal

Thirza Blekendaal (1979) is neerlandica en boekwetenschapper met een grote fascinatie voor de negentiende en twintigste eeuw, een tijd waarin uitvindingen, vernieuwingen, sociale veranderingen en oorlogen weerspiegeld worden in een schat aan literatuur. Thirza onderzoekt momenteel het leven en netwerk van uitgeefster Mea Verwey. Een voorstudie van dit onderzoek, waarmee zij de Scriptieprijs van de Tiele-Stichting heeft gewonnen, is in 2022 gepubliceerd als Mea Libertas: over de vrijheid van een vrouwelijke uitgever.