Fellowship voor de Doopsgezinde Bibliotheek

Deze fellowship wordt ingesteld in samenwerking met het Doopsgezind Erfgoedcentrum en mogelijk gemaakt door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Stichting tot Beheer van de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

De Doopsgezinde Bibliotheek in het Allard Pierson bevat ruim 18.000 boeken en andere publicaties over doopsgezinde geschiedenis vanaf de 16de eeuw tot nu. Daarnaast bevinden zich in de handschriftenafdeling onder meer traktaten en brieven vanaf de 16de eeuw tot nu, en preken en collegedictaten vanaf de 18de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Het zwaartepunt van de collectie is Nederlandse doopsgezinde geschiedenis, maar ook publicaties uit het buitenland zijn vertegenwoordigd. Tot de grootste schatten behoren de geschriften van voor- en tegenstanders van het revolutionair anabaptisme, onder wie Melchior Hoffman en de eerste doopsgezinde leiders in de Nederlanden zoals Menno Simons, David Joris en Obbe en Dirk Philips en geestverwanten zoals Hans Denck, Christiaan Entfelder en Sebastian Franck en van latere spiritualisten zoals Hendrick Niclaes en Hendrick Jansz van Barrefelt (Hiël). Verder zijn er de theologische en polemische geschriften van vele vooraanstaande 17de-eeuwse en 18de-eeuwse leraren, werken over doopsgezinde literatoren en vele prenten. De Doopsgezinde Bibliotheek is in 1968 in bruikleen gegeven door de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.


Suggesties voor onderzoek:

  • de rol van doopsgezinde boekverkopers, drukkers, uitgevers en vertalers in het verspreiden en populariseren van radicale en gematigde verlichtingsideeën in de lange 18de eeuw;
  • de tweede opleving van het Nederlandse doperdom aan het einde van de 18de eeuw, sinds de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en zich verder manifesterend in de politiek, wetenschap en kunst;
  • de doopsgezinde beweging in Amsterdam in de 16de eeuw;
  • bijdragen van doopsgezinde schrijvers aan het principe van gewetensvrijheid;
  • houding tegenover kolonialisme en slavernij bij doopsgezinden;
  • of andere onderwerpen op het gebied van Nederlandse doopsgezinde geschiedenis.


Zoeken in de collectie
Alle gedrukte werken zijn te vinden in de online catalogus van de UvA. Zoeken kan op auteur of titel.

De Doopsgezinde Bibliotheek als geheel is beschreven via de Collectiebeschrijvingen.

Handschriften zijn nog niet ontsloten. Voor een overzicht van de handschriften en onbeschreven archieven mail conservator Gwendolyn Verbraak.

Vragen

Vragen over de collectie kunnen worden gesteld aan conservator Gwendolyn Verbraak (g.m.verbraak@uva.nl). Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) beantwoordt vragen over de procedure.

Richtlijnen fellowships

Aanmelden