Allard Pierson Fellowship voor cartografie

De Allard Pierson Fellowship voor cartografie is in 2024 Kasper Kop. Hij doet onderzoek naar de Kraijenhoff Kaart.

‘Kraijenhoff kaart’ – institutionele toepassing van cartografisch materiaal

Kaarten kunnen voor territoriale entiteiten, zoals moderne staten, dienen als middel om hun gezag te verbeelden, legitimeren en organiseren. Nauwkeurige cartografie vormt daarom een fundamenteel onderdeel van modern bestuur. In Nederland was de voltooiing van de ‘Kraijenhoff kaart’ in 1823 een cartografisch keerpunt. Terwijl de Nederlandse staat transformeerde van een confederatie van zeven provinciën naar een gecentraliseerde structuur gedurende de Franse Tijd, weerspiegelt de Kraijenhoff kaart diezelfde verandering door voor het eerst het hele land weer te geven op basis van driehoeksmetingen. Onlangs is de Allard Pierson collectie uitgebreid met een exemplaar van de Kraijenhoff kaart waarop veel aantekeningen aangebracht zijn. Zowel de uitvoerigheid en nauwkeurigheid van de aantekeningen, als het karakter van de kaart zelf wijzen op institutioneel gebruik. Kops onderzoek zal hopelijk uitwijzen wie de aantekeningen heeft aangebracht en waarom, waarna deze kaart kan worden gebruikt om te reflecteren op institutionele toepassing van cartografisch materiaal.

Kasper Kop

Kasper Kop heeft zijn bachelor European Studies behaald aan Maastricht University en een master Vroegmoderne Geschiedenis aan Trinity College. In maart 2024 rondt hij zijn promotieonderzoek aan de geschiedenisfaculteit van Trinity College Dublin af. Zijn onderzoek gaat in op het unieke perspectief dat wordt geboden door archiefstukken van de Fagel-familie in het Nationaal Archief in Den Haag, om te analyseren hoe de Nederlandse Republiek in de achttiende eeuw omging met bestuurlijke uitdagingen in haar grensgebieden.