Bospette fellowship voor Romeins glas

Een van de Bospette fellows voor Romeins glas is in 2024 Theresa Costello. Zij doet onderzoek naar het achterhalen van productiesporen op Romeins glas in de collectie van het Allard Pierson.

“Het bepalen van het maakproces van Romeins vaas glas door het duiden van oppervlakkige productiesporen middels beeldtechniek”  

Dit onderzoek zal zich richten op de vraag: kan Reflectance Transformation Imaging (RTI) van oppervlakte productiesporen die zijn achtergebleven op Romeins glas, worden gebruikt als hulpmiddel voor het bestuderen van de Romeinse glasproductie? RTI is een methode waarbij een reeks afbeeldingen van één oppervlak onder verschillende lichtinval wordt gebruikt om het oppervlak gedetailleerder te documenteren. Wanneer meerdere lichtbundels uit verschillende richtingen worden gecombineerd, kan een kijker het invallende strijklicht manipuleren om verschillende texturen op het oppervlak zichtbaar te maken. Bij j normale visuele inspectie is dit vaak niet goed zichtbaar. Hoewel deze methode reeds succesvol is toegepast in de cultureel-erfgoedsector om oppervlakte productiesporen in andere materialen te onderzoeken, is de toepassing van RTI bij glas tamelijk beperkt vanwege de complexiteit door de reflecterende eigenschappen van het materiaal. Dit onderzoek zal het gebruik van RTI onderzoeken als hulpmiddel om productiesporen op Romeins glas in het Allard Pierson te visualiseren. 

Theresa Costello

Theresa Costello is een restaurator met als specialisatie glas- en aardewerk. Ze komt oorspronkelijk uit New Hampshire in de Verenigde Staten. Ze heeft in 2023 het ‘Advanced Professional Programme’ (APP) voor conservatie en restauratie aan de UvA afgerond, waar ze ook haar masterdiploma heeft behaald. Eerder liep ze stage in het Allard Pierson en het Corning Museum of Glass in New York. Theresa heeft bijzondere belangstelling voor onderzoek naar de conservering van glas.