Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Reinjan Mulder.

Het Allard Pierson is rijk aan letterkundige collecties. Verschillende auteurs en literaire bewegingen die beeldbepalend zijn voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn erin aanwezig. Het accent ligt op de 17de en de 19de eeuw: Joost van den Vondel, Pieter Cornelisz Hooft en zijn Muiderkring, Potgieter en zijn tijdschrift De Gids, Multatuli en talrijke figuren uit de Beweging van Tachtig. Maar ook de 20ste en 21ste eeuw zijn goed vertegenwoordigd met archieven van en collecties over bijvoorbeeld Nescio, Gerard Reve, Dick Hillenius, Dubravka Ugrešić, Arnon Grunberg, Reinjan Mulder en de Boekenbijlage van Vrij Nederland. Complementair aan de literaire collecties zijn de uitgevers- en boekhandels­archieven van de door het Allard Pierson beheerde Bibliotheek van het Boekenvak. Een speciaal aspect binnen de literaire collecties is de vertaal­praktijk, dankzij de aanwezigheid van archieven van onder anderen Aleida Schot, Charles B. Timmer en Dolf Verspoor. De Reinjan Mulder fellowship voor literaire collecties spitst zich toe op de moderne literaire collecties, vanaf 1800.

Suggesties voor onderzoek:

  • de schrijversbrief: communicatiemiddel versus literair genre;
  • vormaspecten (handschrift, schrijfmateriaal, mise-en-page, beeldelementen) van schrijversbrieven;
  • literair werk in kranten en tijdschriften: een fase in het uitgeefproces;
  • buitenliteraire invloeden op het literaire bedrijf, zoals vriendschappen, uitgeversmacht en financiële regelingen (subsidies, werkbeurzen);
  • de rol van vrouwen binnen de Beweging van Tachtig;
  • Ella Geldmacher en Else Otten als vertaalsters van Frederik van Eeden;
  • of andere onderwerpen gerelateerd aan de literaire collecties.

Zoeken in de collectie
Verschillende literaire collecties zijn te vinden via Collectiebeschrijvingen. Gedrukt materiaal is vindbaar in de online catalogus van de UvA. Los verworven literaire hand­schriften zijn, mits verworven vóór 1902, te vinden in de gedrukte cata­logus van M.B. Mendes da Costa, Catalogus der handschriften, Amster­dam 1902. Later los verworven handschriften zijn gecatalogiseerd in fichiers in de Onderzoekzaal van het Allard Pierson. De ontsluiting van de literaire collec­ties is work in progress. Neem zo nodig contact op met conservator Klaas van der Hoek of collectiespecialist Jessie Pietens.

Vragen
Vragen over de literaire collecties kunnen worden gesteld aan Klaas van der Hoek (k.vanderhoek@uva.nl) of Jessie Pietens (j.pietens@uva.nl), respectievelijk conservator en collectiespecialist handschriften en moderne letterkunde. Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl), coördinator van het fellowshipsprogramma, beantwoordt vragen over de procedure.

Richtlijnen fellowships

Aanmelden