Louise O. Fresco fellowship voor geschiedenis van voedsel en voeding

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Louise O. Fresco.

De collectie Geschiedenis van de Voeding van het Allard Pierson bevat ruim 20.000 kookboeken en andere publicaties over ingrediënten, eetculturen, voedingsleer, huishoudkunde, etiquette en restaurants, van de 16de eeuw tot nu. Daarnaast liggen in het depot tientallen receptenhandschriften en duizenden menukaarten. Het zwaartepunt van de collectie ligt op gedrukte Nederlandse werken, maar ook publicaties uit het buitenland zijn vertegenwoordigd. Een deel van de collectie is afkomstig van de omvangrijke verzamelingen van onder andere culinair schrijvers Johannes van Dam, Joop Witteveen en Wina Born. Dit erfgoed vertelt de geschiedenis van voedsel en voeding in de breedste zin van het woord en kan op diverse manieren gebruikt worden in verschillende soorten onderzoek.

Suggesties voor onderzoek:

  • verschuivende visies op het idee van gezonde voeding;
  • koloniale denkpatronen in Surinaamse en Indonesische kookboeken;
  • de opkomst van geïndustrialiseerde producten;
  • sociale verschillen in voedselpatronen;
  • de introductie van nieuwe voedingsmiddelen;
  • of andere onderwerpen op het gebied van voeding en voedsel.

Zoeken in de collectie
Alle gedrukte werken zijn te vinden in de online catalogus van de UvA. Zoeken kan op auteur of titel. Zie ook de bibliografie Bibliotheca Gastronomica van Joop Witteveen en Bart Cuperus met publicaties over de voeding en voedsel in Nederland en België (1474-1960), tevens online beschikbaar. Menukaarten en archieven zijn (deels) beschreven via de Collectiebeschrijvingen. Handschriften van recepten zijn nog niet ontsloten. Voor een overzicht van de handschriften en onbeschreven archieven mail conservator Charlotte Kleijn.

Vragen

Vragen over de collectie kunnen worden gesteld aan conservator Charlotte Kleijn (c.l.kleijn@uva.nl). Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) beantwoordt vragen over de procedure.

 
Richtlijnen fellowships

Aanmelden