Piet en Etty Sijpesteijn fellowship voor papyri in de Allard Pierson collectie

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door de erven Piet en Etty Sijpesteijn. Piet (Pieter) Sijpesteijn was hoogleraar papyrologie en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Via deze fellowship kunnen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines (o.a. papyrologie, Egyptologie, koptologie, klassieke talen, archeologie, museumstudies, etc.) werken met de (deels ongepubliceerde) papyri in de collectie van het Allard Pierson. Het overgrote deel van deze collectie is in 2006 aan de Universiteitsbibliotheek en later het Allard Pierson overgedragen en speelt de komende jaren een belangrijke rol in onderzoek-, educatie- en presentatieprojecten.

De archeologische collectie Egypte en Soedan van het Allard Pierson bevat een grote groep beschreven papyri: ca. 1000 objectnummers. Deze papyri bevatten uiteenlopende teksten, van een dodenboek tot kattenbelletje. De meeste teksten zijn in het Grieks, maar er zijn ook enkele oudere (faraonische) en jongere teksten (koptisch en Arabisch). Sommige van deze papyri zijn gepubliceerd toen ze werden beheerd door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (tot 2006), veelal door de professor papyrologie Piet Sijpesteijn (1934-1996). De papyri zijn recent gerestaureerd en geregistreerd en de volgende stappen richten zich op herkomstonderzoek en onderzoek naar de cultuurhistorische context van de teksten. Verschillende onderzoeksvragen en -richtingen zijn mogelijk.

Het Allard Pierson beoogt meerdere fellowships voor de papyruscollectie over een periode van vijf jaar te organiseren. Daardoor is er aanvankelijk een voorkeur voor onderzoeksvoorstellen gericht op herkomstonderzoek, en later voor voorstellen gericht op de cultuurhistorische context.

Suggesties voor onderzoek

  • Objectbiografie: nadruk op onderzoek naar de herkomstgeschiedenis: hoe, wanneer en door wie zijn de papyri bijeengebracht? Welke netwerken speelden daarin een rol?
  • Ongepubliceerd: in de collectie bevindt zich een groot aantal nog ongepubliceerde papyri (meestal kleinere fragmenten). Hoe verhouden deze fragmenten zich tot de rest van de collectie en papyri daarbuiten?
  • Materialiteit: veel van de teksten zijn geschreven op papyrus, een paar op perkament, en soms met gebruik van verschillende kleuren. Wat voor inzichten en informatie biedt de materialiteit van de papyri?
  • Prosopografie: zowel de gepubliceerde als ongepubliceerde papyri bevatten regelmatig persoonsnamen. Wie zijn deze mensen en kunnen ze worden gekoppeld aan bestaande prosopografieën, andere teksten en voorwerpen uit Egypte?
  • Dagelijks leven en schrijven: de inhoud van de teksten is divers en bestrijkt een lange periode. Deels vanuit een educatie-perspectief is er interesse in de rol van papyri in het dagelijks leven en hoe dit zich verhoudt tot nu.

Zoeken in de collectie

Behalve de oudste papyrologische verwervingen door het Allard Pierson Museum is de papyruscollectie niet online terug te vinden. Belangrijke publicaties van individuele en groepen papyri zijn te vinden via de bibliografie van Piet Sijpesteijn (https://papyri.info/) of de Trismegistos database onder de zoekterm ‘P. Amst.’ (‘Papyrus Amsterdam’, https://www.trismegistos.org/index.php). De belangrijkste publicatie voor circa 100 papyri in de collectie is Salomons R.P., Sijpesteijn, P.J., Worp, K.A., 1980, Die Amsterdamer Papyri I. Band I: Nr. 1-100. (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia. XIV, Zutphen.

Vragen

Vragen over de collectie mogen naar conservator Ben van den Bercken (b.j.l.vandenbercken@uva.nl). Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) beantwoordt vragen over de procedure.

Richtlijnen fellowships

Aanmelden