Bospette fellowship voor Romeins glas

Een van de Bospette fellows voor Romeins glas is in 2024 Peter Cosyns. Hij doet onderzoek naar Romeinse sieraden uit de collectie.

De Bospette fellowship voor Romeins glas zal Cosyns in staat stellen de zeer diverse collectie glazen sieraden in het Allard Pierson aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De armbanden, kralen, ringen, hangers, amuletten, gemmen en medaillons zullen worden bestudeerd zodat de datering en herkomst van de verschillende assemblagegroepen kan worden bepaald. Aanvullend zal het pre-Romeins kerngevormd glazen vaatwerk en het productieafval Islamitisch glas van Fustat (oud Caïro) onderzocht worden. Recent onderzoek van kerngevormd glazen vaatwerk toont aan dat de kleiige kern rond een staaf vermoedelijk geen ondoordachte handeling was, maar eerder een intentionele opeenvolging van praktische acties tijdens de chaîne opératoire. In de klassieke oudheid lijkt een mal te zijn gebruikt voor een eenvoudige, snelle productie van karakteristieke vormen kerngevormd glazen vaatwerk die voldeden aan het gangbaar metrisch systeem. Op het Fustat-glas zal chemische analyse worden uitgevoerd voor een accurate datering. 

Peter Cosyns

Peter Cosyns doet al meer dan 20 jaar onderzoek op pre-Romeins en Romeins glas in België en in het buitenland. In 2005 verkreeg hij de OZR1247BOF onderzoeksbeurs aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het doctoraat betrof een multidisciplinair onderzoek van de productie en consumptie van zwart glas in het Romeinse Rijk. In 2014 verwierf Cosyns het FWO-mandaat FWOTM744 voor postdoctoraal onderzoek voor de studie van de consumptie van laat antiek glas in vroegchristelijke basilica’s op Cyprus. Op dit moment is zijn onderzoek gericht op archeologisch glas in museum collecties.