Allard Pierson Vrienden fellowship

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van de Vereniging Vrienden van het Allard Pierson (VVAP).

Het Allard Pierson beheert cultureel erfgoed van de oudheid tot nu, met internationaal vermaarde collecties op het gebied van archeologie, boekgeschiedenis, cartografie, gastronomie, geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, grafische vormgeving en typografie, joodse geschiedenis en cultuur (Bibliotheca Rosenthaliana), kerk- en religiegeschiedenis (o.a. Mennonitica), esoterische filosofie, economie, literatuur, natuurlijke historie, uitvoerende kunsten, strips, Surinamica en meer.

De Allard Pierson Vrienden fellowship staat open voor onderzoekers die de collecties van het Allard Pierson willen gebruiken ter ondersteuning van hun onderzoek.

Zoeken in de collectie
De collecties van het Allard Pierson zijn via verschillende databases en online catalogi ontsloten en doorzoekbaar. Zie hier voor meer informatie over de diverse collecties en zie het zoekportaal voor meer informatie wat betreft de verschillende zoekmogelijkheden.

Vragen
Vragen over de collecties van het Allard Pierson en over de procedure kunnen gesteld worden aan de coördinator van het fellowshipsprogramma Anna de Wilde (a.e.dewilde@uva.nl).

Lees de richtlijnen door en meld je aan