Bronstijd

Op deze afdeling reis je terug naar de tijd waarin het schrift wordt uitgevonden en de staatsvorming ontstaat. De eerste ‘internationale wereld’ komt tot leven in voorwerpen die ons iets vertellen over het antieke schrift, handel in luxe producten, godsdienst en begraven.

Aan het begin van de Bronstijd, rond 3500 voor Christus, wordt het schrift bijna tegelijkertijd in Mesopotamië en Egypte ontwikkeld. Handelsbetrekkingen over grotere afstanden maakten dit medium noodzakelijk. Tegelijkertijd is de technologie zo ver dat mensen metalen als koper en brons kunnen bewerken.

In Mesopotamië en Egypte gaat de landbouwproductie door verbeterde irrigatie sterk omhoog. Om dit te organiseren is een centraal bestuur noodzakelijk, met als gevolg dat de eerste staten ontstaan. Er komt daardoor ruimte voor grote projecten: versterkte steden, tempels en grafmonumenten, zoals de piramides in Egypte. Wat later komt de Myceense cultuur in het Egeïsche gebied tot ontwikkeling. De Mycenen zijn strijdlustig en inspireren de latere Grieken tot heldendichten en tragedies over de Trojaanse oorlog, Herakles en andere mythes.

Door betere transportmogelijkheden, vooral het toegenomen gebruik van paarden als rij- en trekdieren en meer scheepvaart, nemen de internationale contacten en handel tussen West-Azië, Egypte en de Griekse wereld later in deze periode sterk toe.