03.08.2023 Nieuws

Het Institute for Advanced Study en het Allard Pierson lanceren Future Heritage Research Residency  

Het Institute for Advanced Study (IAS) en het Allard Pierson (AP) bundelen hun krachten in een Future Heritage Research Residency. Kunstenaars en kunstenaarscollectieven die in Nederland wonen en werken worden uitgenodigd om deel te nemen.

Dit project geeft kunstenaars de mogelijkheid om maximaal zes maanden op locatie in het Allard Pierson en het IAS samen te werken met onderzoekers, conservatoren en collega-kunstenaars, met een focus op de aankomende Allard Pierson-tentoonstelling Natuur onder druk, die in april 2024 wordt geopend.  

Het snijvlak van kunst, onderzoek en erfgoed verkennen  

De Future Heritage Research Residency moedigt kunstenaars aan om zich te laten inspireren door de erfgoedcollecties van het Allard Pierson, in het bijzonder de collectie Natuurlijke historie en in relatie tot het thema van de tentoonstelling Natuur onder druk. Kunstenaars die zich bezighouden met actuele maatschappelijke en politieke thema’s zijn in het bijzonder welkom zich aan te melden.  

Kunstenaars toegang en ondersteuning bieden  

Geselecteerde kunstenaars hebben toegang tot de Allard Pierson-collecties en onderzoekzalen, en kunnen daarnaast gebruik maken van gedeelde kantoorruimte bij het IAS. De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om te netwerken met onderzoekers en ondersteuning voor activiteiten.  

Door middel van deze residency willen IAS en het Allard Pierson kruisbestuivingen tussen kunst, onderzoek en erfgoed bevorderen, nieuwe perspectieven stimuleren en de publieke betrokkenheid vergroten.  

Aanvragen voor de Future Heritage Research Residency worden geaccepteerd tot 1 oktober 2023. Meer informatie zoals over de wijze van aanmelden is hier te vinden: klik hier.