04.02.2021 Nieuws

Herlancering Studia Rosenthaliana als open-access tijdschrift

Het in 1967 opgerichte Studia Rosenthaliana, Journal of the History, Culture and Heritage of the Jews in the Netherlands is terug in een nieuwe vorm.

Studia Rosenthaliana is het enige academische tijdschrift voor Nederlands-joodse geschiedenis ter wereld. Na een periode waarin het blad onregelmatig verscheen en als thematisch jaarboek, zal het vanaf nu weer tweemaal per jaar verschijnen, nu digitaal en volledig open-access. Dat wil zeggen dat de inhoud voor iedereen online en kosteloos is te lezen hier. Het tijdschrift nodigt onderzoekers uit om artikelen in te dienen volgens de richtlijnen op de site. Per nummer worden er ook recensies opgenomen van boeken over Nederlands joodse geschiedenis. Het tijdschrift is Engelstalig. 

Het eerste nummer is een dubbel-themanummer getiteld: ‘The Jewish Bookshop of the World; Aspects of Print and Manuscript Culture in Early Modern Amsterdam’ en is samengesteld door gastredacteur Theodor Dunkelgrün. De artikelen gaan in op de centrale plaats die Amsterdam innam bij de druk uitgave van en handel in joodse en Hebreeuwse boeken in de vroegmoderne tijd: Amsterdam was in de zeventiende eeuw een van de werelds meest dynamische centra van joods leven. Joden vanuit alle hoeken van de wereld leefden er bunnen een pragmatisch-tolerante maatschappij. Zij onderhielden contacten met Christenen van verschillende denominaties, en participeerden in het culturele en economische leven en voerden handel in het nieuwe wereldomvattende koloniale rijk. Hun synagogen, scholen,  verenigingen en bibliotheken maakte grote indruk op buitenlandse bezoekers. De collecties in Ets Haim en de Bibliotheca Rosenthaliana getuigen daar nog steeds van. De artikelen in dit nummer laten zien hoe de druk en handel in Hebreeuwse en andere joodse boeken in dat verhaal een centrale plaats innam. 

Ter gelegenheid van dit bijzondere nummer is een podcast opgenomen, waarin prof. dr. Emile Schrijver, specialist in joodse boekgeschiedenis en algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, spreekt met de gastredacteur dr. Theodor Dunkelgrün (Universiteit Cambridge) over de geschiedenis van het joodse boek in Amsterdam. Luister hier

Het tijdschrift verschijnt bij Amsterdam University Press. Daar zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen. Het Menasseh ben Israel Instituut vormt het redactiesecretariaat.  

De Bibliotheca Rosenthaliana wordt beschouwd als de grootste collectie op dit gebied op het Europese vasteland. Het is de collectie Jooodse cultuurgeschiedenis bij het Allard Pierson.