Joodse cultuurgeschiedenis

Het Allard Pierson beheert de allergrootste collectie op dit gebied op het Europese vasteland.

De collectie joodse cultuurgeschiedenis van het Allard Pierson wordt afgedekt door de Bibliotheca Rosenthaliana, en is de grootste collectie van de Universiteit van Amsterdam op het terrein van joodse cultuur en geschiedenis.

De basis voor de Bibliotheca Rosenthaliana werd gelegd door Leeser Rosenthal (1794–1868), die bij zijn dood een collectie naliet van zo’n 6000 banden. Deze collectie werd in 1880 door zijn erven aan de stad Amsterdam geschonken.

Tot de Eerste Wereldoorlog werd de bibliotheek uitgebreid op basis van fondsen die door de familie ter beschikking werden gesteld, daarna nam de universiteit de kosten op zich. Sindsdien heeft de Bibliotheca Rosenthaliana zich ontwikkeld van een Duitse verlichtingsbibliotheek tot een algemene bibliotheek over de joodse geschiedenis en cultuur, met werken in alle talen waarvan joden zich in de loop der eeuwen hebben bediend. De bibliotheek omvat inmiddels ongeveer 120.000 werken, waaronder 1000 handschriften, en circa 80 archieven.

De Bibliotheca Rosenthaliana wordt beschouwd als de grootste collectie op dit gebied op het Europese vasteland. De collectie bedient een groot internationaal publiek en er bestaan intensieve contacten met bibliotheken en onderzoekers in binnen- en buitenland. Ook wordt meegewerkt in internationale projecten, zoals tentoonstellingen en digitaliseringsprojecten, en zijn er contacten met de leerstoelgroep Hebreeuws van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De Bibliotheca Rosenthaliana heeft een eigen systematische catalogus.

Collectiespecialist

drs. Rachel Boertjens
E-mailadres: r.j.boertjens@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 2337
UvA-medewerkerspagina: Rachel Boertjens