Grafische vormgeving en typografie

De grafische collecties van het Allard Pierson onderscheiden zich door hun breedte en internationale karakter, ze bestrijken de periode van circa 1830 tot heden.

De collectie grafische vormgeving en typografie gaat zowel om bijzonder vormgegeven boeken, affiches en ander drukwerk als om de geschiedenis van het grafische vak. Naast het boek is het schrift sterk vertegenwoordigd, van kalligrafie tot letterontwerp.

De grafische collecties van het Allard Pierson onderscheiden zich door hun breedte en internationale karakter, ze bestrijken de periode van circa 1830 tot heden. Behalve bijzondere vormgeving zijn er vele tijdschriften en andere vakpublicaties. Speciale vermelding verdienen de collecties kalligrafie, letterproeven, fotoboeken en ontwerpersarchieven. De collectie kalligrafie omvat met geschreven en gedrukte voorbeelden de periode van de zestiende eeuw tot heden.

Een begin voor de collectie grafische vormgeving en typografie werd in 1958 gemaakt  met de verwerving van de Bibliotheek van het Boekenvak. Een belangrijke aanwinst was  in 1971 de beroemde Typografische Bibliotheek van Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode. Deze laatste deelcollectie illustreert ook het verhaal van de grafische techniek, van drukletter tot drukpers.

De collectie ontwerpersarchieven – begonnen in de jaren vijftig van de vorige eeuw – is in zijn soort de grootste in Nederland en beslaat de periode van begin twintigste eeuw tot nu. Zo zijn er onder meer de archieven van S.H. de Roos, Dick Elffers, Atie Siegenbeek van Heukelom, Jurriaan Schrofer, Jan van Toorn, Gerard Unger en Irma Boom.

CoverCover van Irma Boom

Collectiespecialist

drs. Mathieu Lommen
E-mailadres: mathieu.lommen@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 24 75
UvA medewerkerspagina: Mathieu Lommen