Collectie Egypte en Soedan

De voorwerpen die de oude Egyptenaren nalieten, blijven verwonderen.

Piramides, mummies, het hiërogliefenschrift en godenbeelden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen ons over het fascinerende leven van de oude Egyptenaren en hun ideeën over het hiernamaals. Een gestage stroom nieuwe ontdekkingen in het land houdt deze belangstelling goed op peil.

Het Oude Egypte dankt zijn machtige positie in de eerste plaats aan de rivier de Nijl, die voor vruchtbaarheid zorgt in een land dat verder uit woestijn bestaat. De jaarlijkse overstromingen van de Nijl zorgden voor een vruchtbaar Nijldal, waar de eerste beschavingen zich vormden. Door de overstromingen moesten de bewoners zich bezighouden met de waterhuishouding. Er ontstond een goed georganiseerd rijk  dat onder meer de grote piramiden van Cheops en Chefren, en de farao’s Achnaton, Toetanchamon en Ramses II de Grote voortbracht. Na bijna twee en een half duizend jaar beschaving blijkt het Egyptische rijk niet opgewassen tegen de Assyriërs en de Perzen en raakt het langzaam in verval. In 332 voor Christus verovert Alexander de Grote het gebied met zijn leger. Koningin Cleopatra is de laatste telg van het Egyptische koningsgeslacht, en na haar dood in 30 voor Christus krijgt Egypte de status van een provincie van het Romeinse Rijk.

Het zwaartepunt van de collectie ligt bij de Amarna-periode ten tijde van farao Achnaton, de Grieks-Romeinse tijd en de Koptisch-Christelijke periode. Het textiel uit de laatste periode vormt de grootste collectie op dit gebied in Nederland.

 

De oorsprong van de collectie

In Den Haag was het Museum Scheurleergevestigd, waar de privé-verzameling van de bankier C.W. Lunsingh Scheurleer tentoongesteld werd. De bank van Scheurleer kwam in 1929 evenwel in de problemen en ging in 1932 failliet. Scheurleer moest zijn archeologische verzameling verkopen. Een Comité, waarin de Amsterdamse hoogleraar Snijder zitting had, wist de collectie voor Nederland te behouden. De Stichting schonk de collectie aan de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van het onderwijs in de archeologie onder voorwaarde dat het een openbaar museum zou worden en dat er een passende behuizing voor gevonden zou worden.

Het museum bezit circa 17000 originele archeologische voorwerpen uit het gebied rond de Middellandse Zee, daterend van ca 5000 voor Christus tot 1000 na Christus. Bij mogelijke aanwinsten wordt vooral gelet op een legale herkomst van de objecten, en of het object goed in de collectie past.

Collectiespecialist

Conservator: Ben van den Bercken
E-mailadres: b.j.l.vandenbercken@uva.nl