Jager wordt boer

De cultuurhistorische tijdreis Van Nijl tot Amstel begint met de overgang van jager naar boer. In plaats van rond te trekken, gaan mensen zich rond 10.000 voor Christus in kleine permanente nederzettingen vestigen. Hun werktuigen maken zij van steen, hout en beenderen.

In de ‘vruchtbare sikkel’, een gebied tussen het huidige Israël, Irak en Turkije, wordt voor het eerst graan verbouwd. Hier zijn onder meer (vuur)stenen, werktuigen om grond en hout te bewerken, het eerste aardewerk en resten van rechthoekige houten boerderijen teruggevonden. Kleine idolen, vaak vrouwenfiguren, geven aan dat de cultus van de vruchtbaarheidsgodin zeer belangrijk was.