Lesprogramma bij Zeur niet!

Voor primair onderwijs groep 7 & 8 en voorgezet onderwijs leerjaar 1, 2 en 3

Theatraal educatief programma over musical

Het Allard Pierson brengt je tijdens de tentoonstelling ‘Zeur Niet!’ in de wereld van de musical. Hoe komt een musical tot stand, van het eerste idee tot aan de musical met publiek? Aan de hand van voorwerpen, beeld en geluid is te zien hoe Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink de pioniers zijn van de musical in Nederland.

Bij de tentoonstelling bieden wij een educatief programma dat bestaat uit een actieve rondleiding en een inspirerende musicalworkshop. Tijdens de rondleiding door de tentoonstelling ontdekken de leerlingen uit welke onderdelen een musical bestaat. In het daarop volgende programma gaan de leerlingen onder begeleiding van professionele musicaldocenten als musicalmakers aan de slag. Ze doorlopen het maakproces van idee tot musical en schrijven vanuit een zelfgekozen actueel thema een eigen tekst op muziek. De leerlingen ontdekken dat als je net zoals Annie een beetje dwars bent, je nog veel meer plezier kunt beleven.

Digitaal lespakket

De voorbereidende les bestaat uit foto’s, filmpjes en creatieve opdrachten die modulair in de klas kunnen worden ingezet. Hiervoor ontvangt de school een digitaal lespakket met een kant- en klare digibordles.

We bieden ook de mogelijkheid het educatieve programma met een musicalworkshop op school te volgen. Leerlingen van groep 7 en 8 werken onder begeleiding van een musicaldocent van het Allard Pierson aan een eigen scène uit de gekozen eindmusical. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is het ook mogelijk een workshop op maat samen te stellen.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Educatie.

Olav van den Brekel: o.vandenbrekel2@uva.nl