Tentoonstellen van menselijke resten

Het tentoonstellen van menselijke resten in musea is een actueel onderwerp waar binnen en buiten musea veel over wordt gesproken. Stellen we menselijke resten wel of niet tentoon in de museumzalen? Hoe doen we dit? Welke factoren spelen hierin een rol? Wie heeft hier een stem in? Deze en andere vraagstukken zijn onderdeel van het debat en het beter in kaart brengen van de antwoorden helpt om dit gesprek genuanceerd en met respect voor alle meningen te voeren.

Huidig standpunt

Ook voor de archeologische collecties van het Allard Pierson is dit een relevant onderwerp. Zo zijn er op dit moment twee gemummificeerde lichamen tentoongesteld in het museum. Een in de tijdelijke tentoonstelling Oog in oog en één in de semipermanente opstelling Van Nijl tot Amstel (zaal Reis door de Onderwereld). In de tentoonstelling Oog in oog is er na afweging van argumenten voor gekozen om het gemummificeerde lichaam van een jong kind, met het bijbehorende portret nog op de mummie bevestigd, wel te tonen. Belangrijke argumenten hierin waren het inzichtelijk maken van hoe het portret is gebruikt: bevestiging op het hoofdeinde om de overledene niet alleen herkenbaar te maken voor goden en nabestaanden, maar ook een goddelijke status te laten bereiken. Tegelijkertijd biedt het recente onderzoek naar dit gemummificeerde lichaam belangrijke inzichten in het mummificatieproces. Om dit op respectvolle wijze te doen, heeft het Allard Pierson de presentatie zo vormgegeven dat de bezoeker er makkelijk voor kan kiezen het gemummificeerde kind niet te zien.

Dialoog

Het tentoonstellen van menselijke resten, maar ook de omgang met niet-tentoongestelde menselijke resten in het museumdepot, is de laatste jaren een belangrijk onderwerp van gesprek. De keuzes die we vandaag (of gisteren) maakten, zijn niet noodzakelijk de keuzes die we in de toekomst maken. Net als andere museale instituten kiest het Allard Pierson ervoor continu in dialoog te zijn met de maatschappij en betrokken gemeenschappen, en te bekijken welke koers passend en respectvol is. Juist doordat het een dialoog en proces is, kan het zijn dat er zelfs binnen een museumgebouw (nog) niet volledig consistent invulling wordt gegeven aan het huidige standpunt.

Contact

Heb je naar aanleiding van je bezoek of in het algemeen vragen of opmerkingen over het tentoonstellen van menselijke resten? Neem dan contact op met Ben van den Bercken, conservator Collectie Egypte en Soedan b.j.l.vandenbercken@uva.nl of met onze infodesk info@allardpierson.nl.