Oog in oog. De mensen achter mummieportretten

De eerste tentoonstelling over Oudegyptische mummieportretten in Nederland.

Mummieportretten zijn, meestal op hout, geschilderde portretten van overledenen. Ze werden gemaakt tijdens de Romeinse periode in Egypte en na het behandelen en inwikkelen van het lichaam op het gezichtsgedeelte van de gemummificeerde  personen vastgezet. Er zijn er wereldwijd ongeveer 1100 bekend, waarvan vijf in de collectie van het Allard Pierson. In Oog in oog zijn er meer dan dertig te zien.

Wie waren de geportretteerden? Hoe werden zij afgebeeld en waarom? Door wie werden zij gezien? En: hoe denken wij in een tijd van selfies en fluïde identiteiten over zelfpresentatie en herinnerd worden? In Oog in oog maken bezoekers niet alleen kennis met de geportretteerden maar ook met makers, nabestaanden, navolgers, verzamelaars, archeologen en onderzoekers die een rol spelen rond deze portretten.

Portretkunst
De mummieportretten spreken sterk tot de verbeelding door hun kleuren, indringende blik en vooral hun regelmatig modern aandoende realisme. Het zijn kunstzinnige uitingen van een antieke traditie die terugkeert in de Byzantijnse schilderkunst. Ook nu nog worden ze gezien als een voorbeeld van de vroegst bekende realistische geschilderde portretkunst.

Onderzoeksproject
De tentoonstelling steunt op actuele kennis over mummieportretten en op voorlopige onderzoeksresultaten van nieuw materiaal-technisch onderzoek, geïnitieerd door het Allard Pierson, dat tot en met juni 2024 duurt. Het Allard Pierson werkt hiervoor samen met onderzoekspartners in België, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten en steunt daarbij op de circa 50 internationale museale onderzoekspartners die samen het APPEAR-netwerk vormen.

De tentoonstelling Oog in oog. De mensen achter mummieportretten wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Turing Foundation, het Zandee fonds, NICAS en de Vrienden van het Allard Pierson.