Activiteiten

Binnen de omvangrijke collectie zijn veertien verzamelgebieden aangewezen. Deze zijn bepalend voor zowel ons collectiebeleid als de activiteiten die wij organiseren. Rond elk van de veertien verzamelgebieden vindt elk jaar minimaal één grote activiteit plaats, zoals een lezing of symposium. Er worden minimaal veertig colleges verzorgd of gefaciliteerd, er worden minimaal 5000 zaalbezoekers gefaciliteerd die minimaal 35.000 items raadplegen en er worden minimaal 400 digitaliseringsopdrachten afgehandeld.