Vriendenorganisaties

De Vereniging van het Allard Pierson Museum bestond sinds 1969 en stelde zich ten doel de belangstelling voor het museum te bevorderen en bij te dragen tot de bloei van het museum, onder meer door het uitgeven van publicaties en het organiseren van lezingen. Dankzij de betrokkenheid van vrienden en schenkers, particulieren en de zakenwereld heeft het museum belangrijke aanwinsten kunnen verwerven. Verder droeg de vereniging ertoe bij dat in het museum tentoonstellingen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden.

De Vrienden van de Bijzondere Collecties werd in 1937 opgericht als Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en was daarmee een van de oudste vriendenorganisaties van Nederland. Vervolgens is deze overgegaan in de Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties, waarin ook de Vrienden van het (voormalige) Theater Instituut Nederland zijn opgegaan. De Vrienden droegen geregeld bij aan aankopen van zeldzame werken die de universiteit uit eigen middelen niet kan dekken. Ook ondersteunden zij incidenteel tentoonstellingen en aanverwante activiteiten.

In navolging van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties zijn zij op 1 januari 2021 verder gegaan als één organisatie: Vrienden van het Allard Pierson.

 

Jaarverslagen en andere informatie Vrienden van het Allard Pierson: Klik hier

Jaarverslagen en andere informatie Vrienden van de Bijzondere Collecties: Klik hier