Vriendenorganisaties

De huidige Vereniging van het Allard Pierson Museum bestaat sinds 1969 en stelt zich ten doel de belangstelling voor het museum te bevorderen en bij te dragen tot de bloei van het museum, onder meer door het uitgeven van publicaties en het organiseren van lezingen. Dankzij de betrokkenheid van vrienden en schenkers, particulieren en de zakenwereld heeft het museum belangrijke aanwinsten kunnen verwerven. Verder draagt de vereniging ertoe bij dat in het museum tentoonstellingen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden.

De Vrienden van de Bijzondere Collecties werd in 1937 opgericht als Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en is daarmee een van de oudste vriendenorganisaties van Nederland. Inmiddels is deze overgegaan in de Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties, waarin ook de Vrienden van het (voormalige) Theater Instituut Nederland zijn opgegaan. De Vrienden dragen geregeld bij aan aankopen van zeldzame werken die de universiteit uit eigen middelen niet kan dekken. Ook ondersteunen zij incidenteel tentoonstellingen en aanverwante activiteiten.

Jaarverslagen en andere informatie Vrienden van het Allard Pierson Museum: Klik hier

Jaarverslagen en andere informatie Vrienden van de Bijzondere Collecties: Klik hier