Restauratie Palmyra schilderij

In het voorjaar van 2019 is het schilderij van Palmyra live voor bezoekers gerestaureerd. Dit werd mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie van het Amsterdams Universiteitsfonds, de Vrienden van het Allard Pierson, schenkingen en donaties.

Twee maanden restaureren

Van 19 maart tot en met 19 mei was restaurator Erick Douwes van Douwes Fine Art bezig met de restauratie van het ruim twee meter brede panorama. Erick verrichtte de werkzaamheden voor het oog van de bezoeker in een speciaal ingericht atelier in het Allard Pierson. Het schilderij toont hoe Palmyra er in 1691 uitzag, en is daarom van groot archeologisch en cultuurhistorisch belang. De site Palmyra is namelijk door drie eeuwen onderzoek, reconstructies en vernielingen voor altijd veranderd.

Eerste stap in het restauratieproces was het voorzichtig verwijderen van het oppervlaktevuil en een deel van de vergeelde vernis. Vervolgens werden risicovolle breuken verstevigd en geëgaliseerd, en storende lacunes opgevuld. Een laatste stap in het restauratieproces was het aanbrengen van een retoucheer- en slotvernis. De details en de oorspronkelijke kleuren zijn door deze restauratie weer goed zichtbaar geworden: de lucht heeft zijn blauwe tint teruggekregen, en de ruïnes zijn weer helder wit.

“Wat de Nachtwacht is voor het Rijksmuseum, is Palmyra voor het Allard Pierson”

– Kunsthistoricus en ambassadeur Jan Six

Voor het oog van de bezoeker

Tijdens het restauratieproces konden bezoekers live mee kijken. Erick Douwes en zijn collegae Karin Eij en Joanne Kamphuis hebben tussen de werkzaamheden door veel vragen over de restauratiewerkzaamheden beantwoord. Het restauratieatelier was vrij toegankelijk voor bezoekers en daarnaast organiseerde het Allard Pierson rondleidingen over Palmyra door het museum en langs het restauratieatelier. Historicus en docent Oude Geschiedenis Lucinda Dirven gaf een lezing over de cultuurhistorische positie van de locatie Palmyra en de archeologische betekenis van het schilderij.

In de nabije toekomst krijgt het schilderij een prominente plek in het museum, vergezeld door een interactieve tafel waarop de bezoeker tekeningen, schilderijen, foto’s en satellietopnames kan vinden.

Het resultaat

Voor restauratie:

Na restauratie:

Detail na restauratie: