Twintig topstukken, twintig verhalen die raken

Vorig jaar hebben Vrienden, museumbezoekers en kijkers naar de lunchlezingen hun betrokkenheid bij het Allard Pierson op genereuze wijze getoond. Onze oproep om ons juist nu te ondersteunen heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Niet alleen hebben wij dankzij de steun van onze gevers tijdelijk een educatiemedewerker kunnen aanstellen maar we kunnen ook de lang gewenste topstukkentour door het museum realiseren.

Via een QR code kunt u straks een digitale verdiepende tour met de verhalen achter twintig topstukken van onze collecties beluisteren en bekijken. Wanneer u de QR code activeert, kunt u onder andere een filmpje zien waarin een conservator meer verteld over de (sociaal)historische context van het object. Verschillende tijdsbeelden, culturen en gebruiken zullen worden beschreven. Een belangrijk aandachtspunt van deze tour is de relatie die we kunnen leggen tussen historische gebeurtenissen en de impact hiervan op de mens. Zo ontstaat er een reeks van verhalen die met elkaar verbonden zijn en een meerstemmig perspectief geven op ons cultuurhistorisch erfgoed aan de hand van onze topstukken.

Voor kinderen komt er een labyrinthtour en voor mensen met een beperking binnen het autismespectrum zal er een prikkelarme tourversie komen. Ook voor de bezoeker met een visuele en/of gehoorbeperking ontwikkelen we aangepaste versies.

Erfgoed is en blijft actueel; uw giften zijn een onmisbare schakel in het delen van onze collecties met de samenleving!