Artis Bibliotheek

De Artis Bibliotheek aan de Plantage Middenlaan is op afspraak te bezoeken.

In de Artis Bibliotheek worden de collecties natuurlijke historie beheerd. Het verzamelgebied beslaat alle terreinen van de natuurlijke historie: zoölogie, botanie, geologie en paleontologie. Inmiddels zijn daar moderne onderwerpen als ecologie en natuurbescherming aan toegevoegd.

De bibliotheek is uitsluitend op afspraak te bezoeken voor:
– Gebruik van de collectie voor onderwijs en onderzoek
– Kort bezoek (ca. 15 minuten)
– Groepspresentaties (max. 15 personen)
NB: De leeszaal van de bibliotheek is geen algemene studiezaal.

Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar conservator Hans Mulder of collectiespecialist Myriam van der Hoek.

Artis bibliotheek, foto Maarten van Haaff

Achtergrond Artis Bibliotheek

De Artis Bibliotheek begon haar bestaan als bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’ in 1838. In 1868 verhuisde de bibliotheek naar een speciaal ervoor ontworpen gebouw, gelegen aan de Plantage Middenlaan 45, nabij de dierentuin Artis. Het is ontworpen door de bekende Nederlandse architect Gerlof Bartholomaeus Salm in de zogenaamde ‘eclectische stijl’. (Dit is een stijl waarbij ernaar gestreefd wordt uit stijlen of motieven datgene te kiezen wat het beste lijkt.) In 1869 en de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd het gebouw in twee fases aanzienlijk uitgebreid, om de verschillende collecties van het Genootschap onder te brengen. Het kreeg de naam Fauna Gebouw (tot september 2005 Plantage Bibliotheek geheten), waarvan het rechtergedeelte ook nu nog in beslag genomen wordt door de Artis Bibliotheek.

In 1939 werd het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra behoed voor een faillissement door de overdracht van al zijn bezittingen, met uitzondering van de levende have, aan de gemeente Amsterdam. Vanaf dat moment werden de bibliotheek van het Genootschap en de ‘levenloze’ zoölogische collecties opgenomen in de collecties van de Universiteit van Amsterdam.

 

Artis bibliotheek, foto Maarten van Haaff

Gebouw

Een opmerkelijk detail aan het gebouw zijn de lichtgekleurde namaak-marmeren platen aan beide zijden in de gevel, met daarop in goud ingelegde namen. Het zijn de namen van 36 beroemde wetenschappers (onder wie slechts één vrouw: Maria Sibylla Merian) van wie werken in de Artis Bibliotheek aanwezig zijn. In 1952 werden door Jan Groenestein sgrafitto’s (ingekraste voorstellingen) van dieren aangebracht, gedoogd door Monumentenzorg. Zij passen wonderwel in het eclectische geheel.