Bospette fellowship voor Romeins glas

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van mevr. A. Bos-Pette. Aanmelden voor deze fellowship was mogelijk tot en met 1 december 2023.

Het Allard Pierson heeft een interessante collectie archeologisch glas van ca. 500 stuks. De meeste stukken dateren uit de Romeinse periode maar er zijn ook vroege stukken uit Mesopotamië, Iran, Egypte en het oostelijk middellandse zeegebied. De ‘jongste’ glazen voorwerpen dateren uit de 11de en 12de eeuw. Het is een collectie die de laatste decennia aanzienlijk is uitgebreid door schenkingen en legaten. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitgebreide beschrijving van de glascollectie, inclusief afbeeldingen. Om vragen over de onbekende archeologische herkomst van de objecten, de samenstelling van het glas en de toegepaste technieken te kunnen beantwoorden, is de afgelopen jaren niet-destructief natuurwetenschappelijk onderzoek verricht.

Suggesties voor onderzoek:

  • de functie en toepassing van glas in de klassieke oudheid;
  • onderzoek naar glasfragmenten, kleine stukjes glas uit werkplaatsen in Noord-Egypte (Fustat) en een aantal armbanden die nog niet ontsloten zijn. Dit archeologisch interessante materiaal verdient nader (natuurwetenschappelijk) onderzoek;
  • of andere onderwerpen gerelateerd aan de collectie archeologisch glas.

Zoeken in de collectie
De collectie glas bevindt zich het gebouw van het Allard Pierson, deels in vitrines in de tentoonstellingszalen en deels in de depots. De objecten uit de collectie archeologisch glas zijn vindbaar via de UvA catalogus.

Vragen
Vragen over de collectie kunnen worden gesteld aan conservator René van Beek (r.vanbeek@uva.nl). Anna de Wilde (a.e.dewilde@uva.nl), coördinator van het fellowshipsprogramma, beantwoordt vragen over de procedure.