Allard Pierson fellowship voor cartografie

Deze fellowship wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van een particulier. Aanmelden voor deze fellowship was mogelijk tot en met 1 december 2023.

De collectie Kaarten en Atlassen van het Allard Pierson behoort tot de grootste ter wereld. In het depot van het Allard Pierson liggen rond de 150.000 losse kaarten, ca. 6.000 atlassen en verschillende globes. Vele honderden kaarten worden als uniek of zeer zeldzaam beschreven. Een belangrijk onderdeel van de collectie is de bibliotheek en de kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG; vanaf 1880 en sindsdien gestadig uitgebreid). De verzameling weerspiegelt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse, en in het bijzonder de Nederlandse cartografie tot op de dag van vandaag. Met name kaarten uit 17de-eeuws Amsterdam, dat toen de belangrijkste producent van kaarten ter wereld was, zijn goed vertegenwoordigd. Uiteraard behoren hiertoe bekende kaartenmakers zoals, Blaeu, Janssonius en De Wit, maar ook minder bekende kaartenmakers zoals Schenk, Valck, Ottens en Maaskamp.

Suggesties voor onderzoek:

  • de veranderende perceptie van het koloniale verleden, waaronder Suriname, Nederlandse Antillen, Nederlands-Indië;
  • kaarten als machtsinstrumenten;
  • de (veranderende) relatie tussen mens en natuur;
  • de relatie tussen tekst en beeld in atlassen van de 16de tot 18de eeuw;
  • of andere onderwerpen op het gebied van cartografie.

Zoeken in de collectie
Losse kaarten en Atlassen zijn goed beschreven en vindbaar via de UvA catalogus en de beeldbank. Tevens zijn op Wikimedia Commons kaarten uit de KNAG verzameling en de Atlas der Neederlanden te vinden.

Vragen
Vragen over de collectie kunnen worden gesteld aan conservator Reinder Storm (r.storm@uva.nl). Anna de Wilde (a.e.dewilde@uva.nl), coördinator van het fellowshipsprogramma, beantwoordt vragen over de procedure.