Creative User Empowerment

Het project Creative User Empowerment werkt aan het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor musea.

Het project Creative User Empowerment (CUE) is een samenwerking van het Badisches Landesmuseum Karlsruhe en het Allard Pierson. CUE zal Artificial Intelligence (AI) benutten voor het ontsluiten van erfgoedcollecties via een Open Source tool genaamd xCurator. 

xCurator – Digitaal museum van de toekomst 

Met de ontwikkeling van de open-source tool xCurator zal gebruik worden gemaakt van AI-technologieën om automatisch nieuwe, gepersonaliseerde toegang te verschaffen tot de inhoud van de musea en deze te koppelen aan diepgaande externe informatieniveaus. 

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van een instrument voor gebruikers is gericht op:  

  • gebruik van de huidige technologische mogelijkheden;  
  • begeleiden van digitale transformatieprocessen van culturele instellingen;  
  • stimuleren van de maatschappelijke discussie en toepasbaarheid van het verschijnsel AI voor erfgoed. 

Met beeldherkenningsprocessen en AI-ondersteunde tekstproductie, worden de uitgebreide digitale collecties van het museum toegankelijk gemaakt en uitgebreid. Een storytelling-benadering stelt gebruikers in staat hun eigen AI-ondersteunde producties te maken.  

Op deze manier wordt een instrument ontwikkeld met en voor gebruikers, waarmee niet alleen de ontwikkeling en uitdieping van de context van de museale inhoud, maar vooral maar vooral de gevarieerdheid van perspectieven en de relevantie van de eigen geschiedenis.  

In co-creatieve ontwikkelomgevingen, zoals brainstormsessies, workshops en hackathons maken gebruikers en ontwikkelaars sament het digitale museum van de toekomst. 

Oproep deelname aan het project  

Indien je vanuit jouw expertise wilt bijdragen aan dit project, dan horen wij dat graag. We zijn op zoek naar expertise op het gebied van machine learning, zoekmachines, aanbevelingssystemen, verantwoorde inzet AI, Big data, data-analyse, tekst mining, ethiek etc.  

Deelnemen kan in de vorm van meedenken, gevraagd en ongevraagd advies geven, deelname aan workshops en hackathons, inzet van studenten, testen van de applicatie etc. 

Heb je vragen, ideeën of tips voor ons project? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Met dank aan 

De project wordt van 2021–2023 gefinancierd door de Duitse federale regeringscommissaris voor Cultuur en de Media (BKM). 

Meer informatie

Onderzoeksverslag

Noa Nonkes deed onderzoek rond het CUE-project en de dataset van het Allard Pierson. Het onderzoeksverslag is hier te lezen.