23.09.2010 Nieuws

Verborgen wildernis

Nieuw boek over natuur en cartografie in Nederland.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Kester Freriks schreef met medewerking van Jan Werner een boek over natuur en cartografie in Nederland, geïllustreerd met kaarten uit de Bijzondere Collecties.

Bestaat er nog ongerepte natuur in Nederland? Landschappen met woeste gronden, ondoordringbare bossen, gevaarlijke moerasgebieden, getijdenstromen, kliffen, ongetemde stranden en wolfskuilen?

Kester Freriks is op zoek gegaan en doet verslag in Verborgen wildernis, een boek over natuur en cartografie, geïllustreerd met kaarten uit de Bijzondere Collecties. Conservator Jan Werner droeg bij met een inlelding over de fascinerende geschiedenis van de cartografie in Nederland. Ook selecteerde en beschreef hij de afgebeelde land- en waterkaarten.

Reisverslag en liefdesverklaring

Nederland is door mensenhand gemaakt. Toch telt het land plekken waar de wildernis heerst, waar de roep van de natuur klinkt. Kester Freriks doorkruiste ons land op zoek naar de wilde weelde van het ongerepte, en hij vond die op onverwachte plekken.

Het resultaat is een reisverslag en een liefdesverklaring. In de traditie van schrijvers als Jac. P. Thijsse en de Britse auteur Robert Macfarlane ontstaat een beeld van Nederland zoals nooit eerder is geschetst. Verborgen wildernis is een pleidooi voor het behoud van het kostbaarste bezit van ons land: de vrije natuur. Door de combinatie van landschap en cartografie is dit boek een lofzang op Nederland in woord en beeld.

De auteurs

Kester Freriks is auteur van romans, reisverhalen, essays en biografieën. Voor NRC Handelsblad schreef hij tal van artikelen over het landschap in Nederland. Zijn boeken De valk en Vogels kijken waren zowel commercieel als literair een succes.

Freriks schreef Verborgen wildernis met medewerking van Jan Werner, conservator Kaarten en Atlassen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Verborgen wildernis is full-colour geïllustreerd met kaarten uit de rijke collectie die hij beheert.

  • Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland
  • Athenaeum–Polak & Van Gennep
  • Gebonden, 367 bladzijden, € 34,95
  • ISBN 978 90 253 6770 1

Beeld: Kaart van Mynden en de Loosdrecht.