29.01.2019 Nieuws

Unheard Voices: Slavernij, Gender, Migratie en Diversiteit in the archeologische collecties van het Allard Pierson

Vanaf 2 februari 2019 biedt het Allard Pierson een aanvullende audiotour 'Unheard Voices' op de archeologische collectie.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Nieuwe invalshoeken op de archeologische collecties van het Allard Pierson 

Unheard Voices belicht groepen mensen die sinds de oudheid in vergetelheid zijn geraakt. Hun verhalen worden in een audiotour en aanvullende publicatie nu weer verteld. Studenten van de master Museum Studies aan de UvA hebben een route in het museum samengesteld langs onderwerpen die de laatste jaren onder de aandacht van het maatschappelijke en wetenschappelijk debat zijn gekomen. Aan de hand van de vier thema’s slavernij, gender, migratie en diversiteit komt het publiek in aanraking met deze 'vergeten verhalen'. De bezoekers worden niet alleen uitgenodigd om over deze kwesties na te denken maar ook over de opstelling van het museum. Welke verhalen worden er verteld en, misschien wel belangrijker, welke worden over het hoofd gezien?

Van Nijl tot Amstel

‘Unheard Voices’ is een toevoeging aan de vaste tentoonstelling Van Nijl tot Amstel die op dit moment in ontwikkeling is. Tussen juli 2019 en januari 2020 worden de laatste afdelingen achtereenvolgend geopend. Vanaf dan biedt deze tentoonstelling de bezoeker een tijdreis waarin de culturele netwerken uit tienduizend jaar cultuurgeschiedenis worden belicht.  Door aandacht te vestigen op verbindingen in plaats van op grenzen en verschillen werkt het Allard Pierson naar een meer inclusieve weergave van het verleden toe.

‘Unheard Voices’ is gemaakt door studenten van de MA Museum Studies (UvA), begeleid door Mirjam Hoijtink, in nauwe samenwerking met medewerkers van het Allard Pierson.

Foto: Lysbeth Holthuis. Ontwerp: Desiree Kroep