25.09.2014 Nieuws

Tentoonstelling over Arnon Grunberg bij Bijzondere Collecties

Van 31 oktober 2014 t/m 15 maart 2015 is bij de Bijzondere Collecties van de UvA een grote overzichtstentoonstelling over de schrijver Arnon Grunberg te zien. Bij de opening van de tentoonstelling wordt hij tevens benoemd tot Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Tentoonstelling

Twintig jaar geleden debuteerde Arnon Grunberg met de overrompelende roman Blauwe maandagen. Sindsdien is de schrijver alomtegenwoordig in de Nederlandse letteren en media. Ook daarbuiten heeft men hem leren kennen; zijn werk is (veelal met steun van het Nederlands Letterenfonds) in maar liefst 30 talen vertaald. In 2011 gaf Grunberg zijn archief in bruikleen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Uit dit ‘levende archief’ is geput voor De Arnon Grunberg Tentoonstelling – Ich will doch nur, dass ihr mich liebt. Deze tentoonstelling belicht leven, oeuvre en schrijverschap van een fenomeen – met commentaar van de auteur zelf.

Partners

De tentoonstelling is een gezamenlijke productie van de Bijzondere Collecties van de UvA, het Letterkundig Museum en het Nederlands Letterenfonds. Naast materiaal uit Grunbergs archief zijn stukken te zien uit de collectie van het Letterkundig Museum in Den Haag, de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds en van particuliere verzamelaars. In 2015 verhuist de tentoonstelling naar Museum TwentseWelle in Enschede.

Honorary Fellowship

Wegens zijn verdiensten voor de Nederlandse literatuur en samenleving benoemt de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA Arnon Grunberg tot Honorary Fellow tijdens de opening van de tentoonstelling op 30 oktober. Grunberg zal zijn Honorary Fellowship invullen met colleges en een publiekslezing. De colleges staan in het teken van privacy en surveillance en samen met de studenten wordt een game ontwikkeld. De colleges van Grunberg worden afgewisseld met colleges over Grunberg. Deze colleges vinden plaats in het ErfgoedLab (aan het eind van de tentoonstelling), dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt in het GrunbergLab.

Hersenonderzoek

Tegelijkertijd is het GrunbergLab de locatie van innovatief hersenonderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Herseninstituut van de Vrije Universiteit en TNO in samenwerking met consortiumpartners Eaglescience, Noldus Information Technology en TMSi. Tijdens het schrijven van zijn laatste novelle, Het bestand, is de hersenactiviteit van Arnon Grunberg gemeten. Nu wordt in de tentoonstelling bij honderden lezers hetzelfde gemeten terwijl ze Het bestand lezen. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de eerdere metingen bij de schrijver, met als doel het leren modelleren van emoties en creativiteit. Het bestand verschijnt als collector’s item bij Nijgh & Van Ditmar.

Publicaties

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek met bijdragen van Yra van Dijk, Bob Polak, Mark Schaevers en Vic van de Reijt, die samen met Caroline Mulder ook de redactie voerde. Arnon Grunberg – Ich will doch nur, dass ihr mich liebt, vormgegeven door Studio Ron van Roon, telt 224 bladzijden en komt uit bij Nijgh & Van Ditmar in een gebonden editie (€ 45,00) en als paperback (€ 29,95). Daarnaast geeft het tijdschrift De Boekenwereld in zijn oktober-nummer ruime aandacht aan Grunberg en de tentoonstelling.

Literaire wandeling

Een bezoek aan de tentoonstelling kan worden vervolgd met een wandeling door het Amsterdam-Zuid van Arnon Grunberg. Ter gelegenheid van de tentoonstelling breidt het Letterkundig Museum in samenwerking met de Bijzondere Collecties de Literaire Routes App – een app voor smartphones – uit met een speciale Grunberg-wandeling. De app voert de literaire wandelaar langs locaties uit Grunbergs leven en werk, van Station Amsterdam Zuid in de buurt waar Grunberg opgroeide tot het pand in de Van Eeghenstraat waar hij Blauwe maandagen schreef. Gelardeerd met beeldmateriaal en vele citaten uit zijn werk. De Literaire Routes App is te vinden in de Appstore of Google Play

Beeld: Arnon Grunberg. Foto: Ringel Goslinga.