29.01.2024 Nieuws

Tentoonstelling ‘Oog in oog’ verlengd tot en met 20 mei 2024

De tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten is met drie maanden verlengd. Er is veel belangstelling voor de geschilderde portretten die bijna 2000 jaar geleden in Egypte zijn gemaakt.

Voor deze eerste tentoonstelling in Nederland over Oudegyptische mummieportretten zijn 38 portretten van over de hele wereld bij elkaar gebracht. Naast portretten en andere archeologische objecten uit de collectie van het Allard Pierson gaat het onder andere om topstukken uit het Louvre en het J. Paul Getty Museum. De veelal op flinterdun hout geschilderde portretten zijn gemaakt tijdens de Romeinse periode in Egypte in de 1ste-4de eeuw. Ze werden op het gezichtsgedeelte van gemummificeerde personen vastgezet. Mummieportretten staan ook bekend onder de naam Fajoemportretten naar de regio waar de meeste exemplaren zijn opgegraven.

In Oog in oog maken bezoekers niet alleen kennis met de geportretteerden maar ook met makers, nabestaanden, navolgers, verzamelaars, archeologen en onderzoekers die een rol spelen rond deze portretten. In de tentoonstelling komen mensen aan het woord die vanuit hun standpunt of expertise reflecteren op de portretten. Centraal staan de vragen: Wie waren de geportretteerden? Hoe werden zij afgebeeld en waarom? Wie waren de makers? En door wie werden de portretten gezien?

De mummieportretten spreken sterk tot de verbeelding door hun kleuren, indringende blik en vooral hun modern aandoend realisme. De schildertechniek (encaustiek) is in latere Byzantijnse iconen terug te vinden. De aanblik van de portretten inspireerde ook kunstenaars van de laat 19de en vroeg 20ste eeuw, zoals Charley Toorop en Paula Modersohn-Becker. Ook nu nog worden ze gezien als een voorbeeld van de vroegst bekende realistisch geschilderde portretkunst. 

Op woensdag 21 februari, 20 maart en 24 april is de samensteller van de tentoonstelling Ben van den Bercken aanwezig voor vragen en toelichting. Van den Bercken is conservator collectie Egypte en Soedan bij het Allard Pierson en neemt deel aan het internationale onderzoek naar mummieportretten APPEAR (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis, and Research).