02.05.2017 Nieuws

Steph Scholten wordt directeur Hunterian Museum & Art Gallery

Steph Scholten is per 1 augustus 2017 benoemd als algemeen directeur van het prestigieuze Hunterian Museum & Art Gallery van de Universiteit van Glasgow, Schotland, een van de belangrijkste universiteitsmusea van Europa. Scholten is nu nog directeur UvA Erfgoed, verantwoordelijk voor de musea en collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

The Hunterian, gesticht in 1807, is het oudste publieke museum van Schotland. De collecties van het museum hebben een zeer grote omvang en variëteit: van dinosauriërs tot Romeinse archeologie en van volkenkundige objecten verzameld door James Cook tot wetenschappelijke instrumenten van Lord Kelvin. Ook heeft The Hunterian belangrijke kunstcollecties met werken van onder anderen Rembrandt, Rubens en Whistler. Scholten treedt in Glasgow aan met de opdracht The Hunterian ingrijpend te vernieuwen, met nieuwe tentoonstellingsfaciliteiten in de monumentale Kelvin Hall, waar sinds 2016 ook al het collectiecentrum van The Hunterian is gevestigd.

Sinds 2009 is Scholten (1961) directeur van UvA Erfgoed, waaronder het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam vallen. Daarvoor werkte hij onder meer bij het Rijksmuseum van Oudheden en bij het Ministerie van OCW. In de afgelopen jaren kwam onder zijn leiding een uitgebreid programma tentoonstellingen en evenementen tot stand, die de vele zwaartepunten in de UvA-verzamelingen uitlichtten. Ook werden belangrijke collecties verworven, bijvoorbeeld die van het Theater Instituut Nederland en het Muziek Centrum Nederland, toen die in 2013 hun rijkssubsidies verloren.

Steph Scholten: ‘Dit is natuurlijk een fantastische uitdaging voor iemand die zich al ruim 25 jaar op het kruispunt van cultuur en wetenschap beweegt en het is een avontuur om dat in een opkomende culturele stad als Glasgow te gaan doen. Voor de toekomst van de erfgoedcollecties van de UvA hebben we goede plannen gemaakt. De uitvoering daarvan kan ik met een gerust hart overlaten aan het sterke team van UvA Erfgoed.’