10.12.2015 Nieuws

Spectaculaire vondst aanwezigheid Caesar in Nederland tentoongesteld

Vroegst bekende veldslag van Nederlandse bodem ontdekt.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

In het Allard Pierson Museum worden de vondsten gepresenteerd van archeoloog Nico Roymans van de Vrije Universiteit. Hij ontdekte de locatie waar de Romeinse veldheer en staatsman Julius Caesar in 55 v.Chr. twee Germaanse stammen vernietigde. Tot op heden was de locatie van deze veldslag, waarover Caesar uitvoerig schreef in Boek IV van zijn De Bello Gallico, onbekend. Het is de vroegst bekende veldslag van Nederlandse bodem.

Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van Caesar en zijn troepen op Nederlands grondgebied expliciet is aangetoond. De vondsten van deze veldslag bestaan onder meer uit grote aantallen skeletresten, zwaarden, speerpunten en een helm. De conclusies zijn gebaseerd op een combinatie van historische, archeologische en geochemische gegevens van deze vondsten in Kessel (Noord-Brabant). De twee Germaanse stammen (de Tencteri en de Usipetes) kwamen uit het gebied oostelijk van de Rijn en vroegen expliciet om asiel bij Caesar. Caesar weigerde dit verzoek en gaf zijn troepen opdracht om de stammen op gewelddadige wijze te vernietigen. Tegenwoordig betitelen we een dergelijke actie als genocide. 

In het Allard Pierson Museum worden deze ontdekkingen en de historische betekenis ervan tot en met 13 januari gepresenteerd in de archeohotspot. 

Foto: VU.