26.05.2014 Nieuws

Reinder Storm volgt Jan Werner op als conservator Cartografie

Reinder Storm wordt per 1 juli de nieuwe conservator Cartografie, Geografie en Reizen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt de opvolger van Jan Werner, die deze functie sinds 1978 bekleed heeft.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Reinder Storm

De nieuwbenoemde conservator drs. Reinder Storm (1962) trad als zestienjarige in dienst bij het Tilburgse antiquariaat De Rijzende Zon, gespecialiseerd in geografie en reizen. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte van 1989 tot 2009 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar was hij actief als collectiespecialist en landelijk coördinator GOO en werkte hij tien jaar als hoofd van de afdeling Wetenschappelijke Collectie. Van 2009 tot nu werkt Reinder Storm in Leiden als hoofd van de afdeling Collecties bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de begeleiding van projecten, de organisatie van tentoonstellingen en de eindredactie van publieksboeken over cultureel erfgoed.

Jan Werner

De scheidende conservator drs. Jan Werner (1950) studeerde sociale geografie met specialisatie historische geografie aan de Vrije Universiteit en als belangrijkste bijvakken historische cartografie aan de Universiteit Utrecht en boek- en bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds hij in 1978 als conservator Kaarten & Atlassen in dienst trad van de UB Amsterdam, verzorgde hij diverse tentoonstellingen en catalogi, onder anderen over Abraham Ortelius en Frederick de Wit. Recent werkte Jan Werner vooral aan het project ‘Atlas der Neederlanden’, resulterend in de volledige catalogisering, restauratie, digitalisering en facsimilering van deze verzamelaarsatlas. In 2013 verscheen van zijn hand het bijbehorende boek De Atlas der Neederlanden, Kaarten van de Republiek en het prille Koninkrijk.

Cartografie bij de Bijzondere Collecties

Cartografie, Geografie en Reizen bij de Bijzondere Collecties van de UvA omvat de verzamelingen van kaarten, atlassen en globes en de geografische literatuur. De grote omvang van deze verzamelingen is mede bepaald door het bruikleen van de bibliotheek en de kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. De verzamelingen weerspiegelen de geschiedenis van de westerse, in het bijzonder de Nederlandse cartografie tot op heden. De collectie Kaarten & Atlassen is een van de grootste in Nederland en telt circa 175.000 kaartbladen en zo’n 5000 atlassen. Honderden kaarten zijn uniek of zeer zeldzaam. Veel aandacht gaat tegenwoordig uit naar het ontsluiten en het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de verzamelingen met gebruikmaking van moderne geografische technieken zoals GIS en Google Earth.

Beeld: Reinder Storm, foto Jos Uljee