21.03.2016 Nieuws

Out of the box

Voor de tentoonstelling ‘Out of the box’ hebben UvA-wetenschappers een keuze gemaakt uit het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam.‘Out of the box’ toont de onvermoede rijkdom en inspirerende diversiteit van de verzamelingen.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

De verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam zijn ondergebracht bij de Bijzondere Collecties en in het Allard Pierson Museum, de Artis Bibliotheek, Museum Vrolik en het Computermuseum. De reikwijdte en verscheidenheid van de collecties is enorm. Zo vormen ze een onuitputtelijke bron van kennis en inspiratie voor onderzoekers en studenten. De tentoonstelling Out of the box laat dat zien, van 18 maart t/m 4 september 2016.

Keuze van wetenschappers

Wetenschappers uit verschillende disciplines kozen objecten uit de depots bij thema’s die hen bezighouden. De vitrines zijn gevuld met onder meer tekeningen van sterrenkundige Anton Pannekoek, een patiëntenboekje van schrijver en psychiater Frederik van Eeden, notities van Jac. P. Thijsse over vogelgeluiden, rekenmachines uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar ook een brief van een anonieme joodse schrijver in reactie op het ‘Jodenreglement’ van Hugo de Groot. De wetenschappers lichten toe wat hen aan deze objecten zo fascineert.

De wetenschappers zijn

  • hoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert met student Eline Kortekaas (FGw),
  • hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis Jeroen van Dongen met promovendus Chaokang Tai (FNWI),
  • hoogleraar Digital Humanities Rens Bod met student Bas Cornelissen (FGw en FNWI),
  • hoogleraar Marktwerking en mededingingseconomie Barbara Baarsma met student Chris van Merwijk (FEB),
  • hoogleraar Anthropology of Science Amade M’charek met promovenda Lisette Jong (FMG),
  • hoogleraar Psychiatrie Damiaan Denys (AMC) met student Eva Tolmeijer (AUC),
  • hoogleraar Muziekcognitie Henkjan Honing met promovendus Carlos Vaquero (FGw en FNWI),
  • hoogleraar Algemene rechtsleer Marc de Wilde (FdR) met student Emma Rengers (PPLE).

Boekje met toelichting

Bij de tentoonstelling is een kleine uitgave verschenen, waarin de wetenschappers hun keuzes toelichten. Het boekje is vrij verkrijgbaar bij de balies van de Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum. Het boekje staat ook online.

ErfgoedLab Typograag

In het ErfgoedLab vindt tegelijkertijd een (deels digitale) expositie plaats over tekens en hun betekenissen, geïnspireerd door het verhaal ‘Voor de wet’ van Franz Kafka.

Wanneer en waar

18 maart t/m 4 september 2016, di–vr 10–17 uur, za–zo 13–17 uur.