17.07.2021 Nieuws

Oudegyptische dierenmummies in CT-scanner

Het Allard Pierson en Amsterdam UMC zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Op zaterdag 17 juli gingen 13 Oudegyptische dierenmummies naar het ziekenhuis om volledig te worden doorgelicht.

De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Amsterdam UMC stelde buiten patiëntentijd een CT-scanner, een röntgenapparaat en de expertise van radiologisch personeel beschikbaar om zoveel mogelijk informatie over de nog niet onderzochte mummies te verzamelen. Aan de hand van de scans gaat uitvoerig onderzoek van start naar deze ruim 2000 jaar geleden gemummificeerde dieren. Naast mummies van katten, vissen, vogels en een scarabee onderzoekt het Allard Pierson een krokodilmummie die recent aan de collectie is toegevoegd.

Van 10 december 2021 tot en met 9 januari 2022 is een tentoonstelling van de 13 mummies en van voorlopige onderzoeksresultaten gepland.

Archeologie, biologie en natuurbehoud slaan de handen ineen

De CT-scans en röntgenfoto’s zullen de komende periode onderwerp van onderzoek zijn voor een team biologen en taxonomen van Naturalis Biodiversity Center en conservatoren en restauratoren van het Allard Pierson. Het is vooral de krokodilmummie die de aandacht van wetenschappers vraagt. Eerder taxonomisch onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat veel krokodilmummies lange tijd voor de verkeerde soort zijn aangezien. De nieuwe ontdekkingen dragen bij aan het beschermen van krokodilsoorten in Afrika.

Schat aan informatie

De wens meer informatie over de krokodilmummie te verzamelen, leidt ertoe dat ook alle andere dierenmummies van het Allard Pierson worden onderzocht. Op één oude röntgenfoto na is dit nooit gebeurd. Onderzoekers hopen met de CT-scans antwoorden te vinden op prangende vragen. Tot welke krokodilsoort behoort de krokodilmummie, en bevat de ‘mummie van een kat’ wel echt een kat? Hoe hebben deze dieren in het oude Egypte geleefd en hoe zijn ze aan hun einde gekomen? Ook wordt door de scans een analyse van de mummificatietechnieken mogelijk. Internationaal worden dierenmummies steeds vaker onderzocht, omdat ze ons veel kunnen vertellen over de religieuze beleving van de oude Egyptenaren en hoe ze met dieren omgingen.

De oude Egyptenaren mummificeerden dieren om verschillende redenen. Een hiervan was dat een gemummificeerd dier als een geschenk aan een godheid werd gegeven in de hoop een wederdienst te verkrijgen. De dieren werden in en om de tempel gehouden, gedood, gemummificeerd en vervolgens door gelovigen gekocht die ze schonken aan de godheid.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam UMC en vindt plaats in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.